Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

Overblijven

Het begeleiden van en omgaan met kinderen, Eating healthy sandwich
de afstemming tussen overblijfmedewerkers en de zakelijke aspecten rondom het overblijven moeten goed geregeld worden. Met het complete overblijfteam een overblijfcursus bij OUDERS VAN WAARDE volgen zorgt ervoor dat dezelfde doelen worden nagestreefd en dezelfde aanpak wordt gehanteerd.

Scholingseis overblijfmedewerkers

De overheid heeft richtlijnen opgesteld waaraan het overblijven op school moet voldoen. Eén van die richtlijnen is dat de medewerkers die het overblijven verzorgen, geschoold moeten zijn. Over wat die scholing verder inhoudt is formeel weinig geregeld. OUDERS VAN WAARDE heeft jarenlange ervaring met het scholen en begeleiden van overblijfteams door middel van compleet verzorgde cursussen.

50% geschoold

De formele eis is dat 50% van de medewerkers die betrokken zijn bij het overblijven, geschoold moet zijn. Praktisch betekent dit dat op het moment dat er gecontroleerd wordt aan die eis moet worden voldaan. Op ieder moment moet er dus voldoende deskundigheid zijn. Het is onvoldoende dat er dan alleen geschoolde leerkrachten in het gebouw zijn of dat er ouders thuis zitten die de scholing hebben gevolgd. Van belang is daarom dat voldoende overblijfmedewerkers de (jaarlijkse) scholing hebben gevolgd. Zeker als er verloop is onder de overblijfmedewerkers, en het aandeel geschoolden snel onder die 50% daalt. Zo houdt het team zijn kennis up-to-date en blijven de neuzen dezelfde kant opstaan. Bovendien wordt het maken van een rooster zo ook nog makkelijker. Immers: er zijn op elke dag voldoende ‘geschoolden’ in te zetten.
Overblijfmedewerkers scholen verhoogt niet alleen de kwaliteit van het overblijven, het vergroot ook het vertrouwen van ouders in het overblijfuur.

Inhoud scholing

De scholingseis van de overblijfmedewerkers komt voort uit de wens vanuit de overheid, de scholen en de ouders om het overblijven kwalitatief beter te regelen. Er is een toenemende behoefte aan kennis bij overblijfmedewerkers op twee gebieden:

  • Omgaan met calamiteiten, met name bij lichte ongevallen.
  • Meer kennis op het gebied van de omgang met kinderen en groepsprocessen.

Hierin voorziet de scholing van OUDERS VAN WAARDE volop. Bekijk onze overblijfcursussen

Financiering

Om de scholing mogelijk te maken, financiert de overheid de scholen met een bedrag in de lumpsum financiering. Dit bedrag is € 26,00 per basisschoolleerling. De reguliere financiering is meestal voldoende om de cursussen van OUDERS VAN WAARDE te kunnen financieren. Indien de scholingskosten toch hoger uitvallen kunt u eventueel de eigen bijdrage die ouders betalen voor de overblijfmogelijkheid iets verhogen. Met bijvoorbeeld € 0,10 per dag per overblijvend kind komt u al snel op een bedrag om de scholing te kunnen betalen. Met een jaarlijkse overblijfcursus van OUDERS VAN WAARDE voldoet het overblijven op uw school aan de scholingseis.

Verklaring Omtrent het Gedrag verplicht voor overblijfmedewerkers

Met het aannemen van de Wet onderwijsachterstandenbeleid is artikel 45 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) gewijzigd. De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is ook verplicht voor vrijwilligers die de tussenschoolse opvang op school verzorgen. De VOG was al verplicht voor leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel. Voor het aanvragen van een VOG kunt u het aanvraagformulier van het ministerie van Justitie.

Tip! Bestel het overblijfboekje met 50 gebeden in onze webwinkel. Vrienden en schoolleden van OUDERS VAN WAARDE kunnen deze gratis downloaden.

overblijven 50 gebeden-1