De actueel geldende tekst van De Wet Medezeggenschap op Scholen vindt u op  https://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2022-08-01

 

Een andere informatiebron voor de wetten en reglementen is  www.infowms.nl

 

OUDERS VAN WAARDE - INFO@OUDERS.NET