40 jaar lang - van 1983 tot en met 2023 - verzorgde Ouders van Waarde voor duizenden cursisten cursussen over de medezeggenschap in het onderwijs. Vanaf 1 juli 2023 is Ouders van Waarde een kennisbron via deze website. Op deze website vindt u het basiscursusboek en enkele andere cursusmaterialen voor zelfstudie.

Cursusleiders zijn in de gelegenheid om onder eigen titel cursussen aan te bieden echter niet meer onder verantwoordelijkheid van Ouders van Waarde. 

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u die stellen via info@ouders.net 

OUDERS VAN WAARDE - INFO@OUDERS.NET