Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

Onze Missie en Visie

Unieke kinderen –  Betrokken ouders – Bijzonder onderwijs

Onze missie

OUDERS VAN WAARDE verbindt ouders met christelijke scholen en kinderopvang. Vanuit het idee dat goede samenwerking goed is voor kinderen. Met als doel om hen een goede opvoeding en goed onderwijs te bieden. Daarbij zijn waarden als geloof, hoop en liefde voor ons uitgangspunten. De vrijheid van onderwijs is dat voor ons ook.

Onze visie

Als ouders en school samenwerken krijgen kinderen optimale kansen op te groeien tot bekwame, gelukkige, verantwoordelijke en zorgzame mensen. OUDERS VAN WAARDE werkt aan dat partnerschap. Christelijke en oecumenische scholen en ouders worden door ons ondersteund. We geven in ons werk ook de kennis en de boodschap van de bijbelverhalen door. Zodat die verhalen voor jonge mensen een bron van geloof en inspiratie worden. We spelen in op actuele ontwikkelingen in opvoeding en het onderwijs.

Onze inzet

OUDERS VAN WAARDE is er voor alle ouders met kinderen op de kinderopvang en in het onderwijs. We doen er alles aan om het onderwijs voor ouders inzichtelijk te maken. Dat gebeurt via ons magazine en E-nieuws maar ook met brochures, trainingen, cursussen, ouderavonden en adviesdiensten. Daarbij wordt het accent gelegd op ouderparticipatie en medezeggenschap. Via onze contacten met de overheid en belangenorganisaties behartigen we een goede positie van ouders. We werken landelijk en Europees samen met velen die deze inzet met ons delen.

OUDERS VAN WAARDE:

 • adviseert en ondersteunt ouders.
 • zet zich in voor een optimale samenwerking tussen school en thuis
 • maakt zich sterk voor een goede kwaliteit en sfeer op school
 • bestrijdt pesten, faalangst en geweld in het onderwijs
 • voert actie voor lage onderwijskosten
 • biedt informatie en tips voor de (geloofs)opvoeding
 • ondersteunt en schoolt overblijfkrachten, ouderraden en medezeggenschapsraden
 • organiseert trainingen en workshops over ouderbetrokkenheid en medezeggenschap
 • verzorgt themabijeenkomsten voor ouders & school over actuele onderwijs- en opvoedthema’s
 • biedt leuke en informatieve brochures en folders voor ouders
 • voert overleg met de overheid
 • behartigt ouderbelangen
 • zet zich in voor een sterke profilering en positie van het christelijk onderwijs.