Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

Extra WMS Congres op 28 januari

Aangemaakt op: 14-01-2014 om 14:07 , Laatste wijziging: 24-02-2016 om 10:03

In verband met de enorme belangstelling voor het jaarlijkse WMS congres organiseerde Stichting Onderwijsgeschillen en Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs op dinsdag 28 januari 2014 een extra landelijk WMS congres ‘Medezeggenschap en passend onderwijs – van afstemming naar instemming’.

De opzet van dat extra WMS-congres was wat kleinschaliger dan het jaarlijkse congres. Na een plenaire opening door Steven Pont vonden er drie ronden workshops plaats. Er waren 18 verschillende workshops. Een aantal workshops was nieuw. Het aanbod stond vooral in het teken van passend onderwijs en sloot aan bij vraagstukken waar u binnen uw school, (G)MR en/of OPR mee te maken heeft. Invoering van passend onderwijs vond plaats in 2014. Dat schooljaar vonden op school- en op samenwerkingsverbandniveau al heel veel voorbereidingen plaats. Zoals voor het samenwerkingsverband instellen van een ondersteuningsplanraad en het opstellen van een ondersteuningsplan. Maar ook het opstellen van een schoolondersteuningsprofiel voor elke school.

Het congres vond plaats in de Reehorst in Ede en was bestemd voor (G)MR-leden (personeel- ouder- en leerlinggeleding), OPR, bestuur en management (bevoegd gezag en directie), beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Reacties