Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

Scholen kiezen zelf aanpak pesten

Aangemaakt op: 13-06-2013 om 07:57 , Laatste wijziging: 10-07-2013 om 09:42

Resultaat van het kamerdebat met staatssecretaris Sander Dekker van OCW over het ‘Plan van aanpak tegen pesten in het onderwijs’ is dat scholen zelf een plan van aanpak tegen pesten mogen kiezen. Zo kunnen ze een aanpak kiezen die het best past bij hun specifieke situatie en veiligheidsbeleid.

In maart kondigden Dekker en Kinderombudsman Marc Dullaert aan dat ze scholen willen verplichten pesten aan te pakken.

Veilig
Tijdens het debat werden er veel kritische vragen gesteld over de noodzaak van een nieuwe wet die het aanpakken van pesten regelt. Door een wet in te voeren wordt pesten niet voorkomen. Bovendien moeten scholen zich ook al houden aan allerlei maatregelen om een sociaal veilige omgeving te realiseren.

Effectief
In de wet worden scholen verplicht om effectief bewezen anti-pestprogramma’s te gebruiken. Deze programma’s zijn er in Nederland echter nog niet. Er wordt nu wel geld beschikbaar gesteld om hier onderzoek naar te doen. Uiteindelijk moet er een lijst van effectief bewezen programma’s tegen pesten ontstaan, waardoor scholen de vrijheid hebben een methode te kiezen die past bij hun eigen filosofie.

Voorafgaand aan het kamerdebat hebben Balans, CG-Raad en Platform VG een brief geschreven aan de Tweede Kamer waarin zij pleiten voor het actief werken aan een veilige schoolomgeving.

Reacties