Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

Hoger schooladvies grote steden

Aangemaakt op: 17-04-2013 om 07:52 , Laatste wijziging: 10-07-2013 om 10:03

Op veel scholen krijgen leerlingen een hoger schooladvies dan verwacht mag worden op basis van hun Cito-uitslag. Vooral in de vier grote steden worden hogere adviezen uitgedeeld. Dat meldt Trouw op basis van cijfers van de Inspectie van het Onderwijs. In Friesland krijgen kinderen juist een relatief laag advies.

Vergelijking
De inspectie vergeleek de scores van 150 duizend leerlingen die de Citotoets vorig jaar maakten met het advies dat de basisschool vervolgens gaf voor hun verdere schoolloopbaan. Op ongeveer vijfhonderd van de 5800 onderzochte scholen kreeg meer dan de helft van de leerlingen een hoger advies. Op nog eens duizend scholen ging het nog altijd om veertig procent van de schooladviezen.

Onderzoek kwaliteit
De onderwijsinspectie heeft een onderzoek ingesteld naar de kwaliteit van de schooladviezen. Deskundigen zeggen in Trouw dat het enorme consequenties kan hebben als leerlingen met exact dezelfde kenmerken en omstandigheden op de ene plek meer kansen hebben dan op de andere.

Bron: Nieuwsbrief Prima Onderwijs

OUDERS VAN WAARDE over schooladvies bij NOS Journaal

Reacties