Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

Nieuws archief

Een drukke politieke maand voor OUDERS VAN WAARDE

Gepubliceerd op: 22-01-2015 om 16:07

Politiek den Haag stond voor OUDERS VAN WAARDE centraal in december en januari. Op twee grote dossiers was OUDERS VAN WAARDE actief in zowel de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer.

Leenstelsel bij studiefinanciering

Op 20 januari verdedigde de Minister haar plannen om de huidige studiefinanciering te vervangen door een leenstelsel. Voor OUDERS VAN WAARDE reden om een laatste beroep te doen op de leden van de Eerste Kamer de plannen tegen te houden.

OUDERS VAN WAARDE bracht daarbij in dat de Nederlandse overheid al in 1978 een verdrag had goedgekeurd (het IVESCR verdrag) waarin werd uitgesproken dat de ondertekende landen zouden streven naar geleidelijke invoering van kosteloos hoger onderwijs. Dat verdrag kent een zogenaamde Stand Still werking. Dat betekent dat het verdrag zich niet verzet tegen een geleidelijke invoering maar dat een eenmaal gerealiseerd recht niet meer kan worden verminderd (dan wel alleen bij bijzonder uitzonderlijke omstandigheden). De inbreng van OUDERS VAN WAARDE werd door diverse Kamerleden ingebracht in het debat met de Minister. Deze redeneerde echter anders dan OUDERS VAN WAARDE en een trits aan internationaal rechtsdeskundigen en zelfs tegen een eigen adviesrapport in. Echter omdat over het leenstelsel al ‘politiek handjeklap’ was gepleegd tussen VVD, PvdA en gedogers D66 en Groen Links kon de Minister haar standpunt volhouden. Het leenstelsel kwam er. OUDERS VAN WAARDE kijkt nu of ze het besluit nog kan laten toetsen aan het verdrag maar omdat Nederland het protocol waarbij het klachtrecht wordt geregeld nog niet heeft geratificeerd is een klacht niet mogelijk.

In het onderzoek naar de mogelijke rechtsgang bleek overigens dat de Minister een adviesrapport waarin nadrukkelijk de mogelijke strijdigheid van de invoering van het leenstelsel met het verdrag werd genoemd niet op tijd naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het rapport was al in februari in haar bezit. In juni werd in de kamer de wetswijziging behandeld en het rapport werd pas in september aan de kamer gestuurd. OUDERS VAN WAARDE heeft het gemeld aan de kamer en is benieuwd wat de kamer met deze informatie gaat doen.

Privacy van Leerlinggegevens

Een dossier waarin staatssecretaris Dekker volgens OUDERS VAN WAARDE behoorlijk mee de fout is ingegaan is de privacy van leerlingen. In november bleek dat de uitgevers scholen min of meer hadden verplicht om leerlinggegevens af te staan voor de portal Basispoort waarmee scholen toegang hebben tot een digitale leeromgeving. Dat nu was in strijd met nationale privacywetten en met internationale verdragen. Scholen mogen dat niet doen zonder instemming van de ouders. Het bleek dat reeds in april de staatssecretaris via een PWC rapport was gewezen op de mogelijke risico’s maar dat de staatssecretaris daar de Tweede Kamer niet van op de hoogte had gesteld en ook onvoldoende had gedaan om te voorkomen dat de gegevens in handen van commerciële bedrijven zouden komen. De staatssecretaris stelde zich laks op en stelde dat scholen en marktpartijen de zaak maar moesten regelen. OUDERS  VAN WAARDE protesteerde en werd daarin gesteund door de Tweede Kamer die OUDERS VAN WAARDE daarop uitnodigde voor een hoorzitting. Bij die hoorzitting presenteerde OUDERS VAN WAARDE een dossier met onder andere een weergave van internationale wetten en afspraken die niet alleen aantoonden dat de gang van zaken tegen wetten en verdragen was maar ook dat het kinderrechtenverdrag van de staatssecretaris een actieve houding eiste.

21 januari was vervolgens de kamerbehandeling waarbij de staatssecretaris flink onder vuur kwam te liggen. Zelfs bij coalitiegenoot PvdA. De verwachting is echter niet dat de PvdA verder durft te gaan dan stevige kritiek.

 

Scholen en ouders zien niets in tussentijdse toets

Gepubliceerd op: 02-09-2013 om 09:18

Schoolbesturen, ouderverenigingen en schoolleiders zien niets in een verplichte tussentijdse toets in het voortgezet onderwijs. Dertien organisaties, waaronder de Algemene Vereniging Schoolleiders, CNV Onderwijs en Ouders en COO, roepen de Tweede Kamer op niet in de stemmen met de toets. Dit meldt de NOS.

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs wil dat alle scholieren op vmbo, havo en vwo halverwege hun schoolloopbaan een toets krijgen voor Nederlands, Engels en wiskunde. Zo zou kunnen worden bekeken of de leerling op koers ligt voor het uiteindelijke examen.

De schoolbesturen, schoolleiders en ouders vrezen dat scholen te veel rekening gaan houden met wat er in die toets wordt gevraagd. Dat zou leiden tot een verschraling van het onderwijsaanbod. De dertien organisaties zeggen ook dat er in het onderwijs al genoeg toetsen zijn.

Bron: Volkskrant