Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

Nieuws archief

Scholen in Nederland starten met Gezond Schoolplein

Gepubliceerd op: 18-12-2013 om 08:07

Gezond Schoolplein. Fotografie Michiel WijnberghEen uitdagend, groen en rookvrij schoolplein is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van jongeren. Daarom bouwen zeventig scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs, in de periode 2014-2016, een Gezond Schoolplein. Gezonde Schoolpleinen worden mogelijk gemaakt door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De realisatie is in handen van Jantje Beton, IVN, het RIVM Centrum Gezond Leven, de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad. De eerste tweeëntwintig scholen gaan vanaf januari 2014 aan de slag. De zeventig unieke Gezonde Schoolpleinen hebben een belangrijke voorbeeldfunctie voor alle scholen in Nederland.
Op een Gezond Schoolplein krijgen jongeren de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Dat is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Een Gezond Schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van de natuur. Tijdens én na schooltijd. Dit heeft een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties.

 
Schoolvoorbeelden
Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS): “Kinderen en jongeren brengen veel tijd door op schoolpleinen, tijdens en na schooltijd. Door schoolpleinen slim in te richten en te gebruiken, bieden we kinderen een uitdagende, groene en rookvrije omgeving om te spelen en te sporten. Goed voor de gezondheid en goed voor de sfeer op de school. De komende jaren is vijf miljoen euro beschikbaar om ieder geval zeventig schoolpleinen om te bouwen tot een Gezond Schoolplein. Dat betekent niet alleen dat we straks zeventig extra mooie schoolpleinen hebben door heel Nederland maar ook zeventig inspirerende schoolvoorbeelden die andere scholen en gemeenten kunnen gebruiken om hun schoolpleinen te verbeteren.”

 
Tachtig procent van de jongeren beweegt onvoldoende
In een tijd waarin tachtig procent van de jongeren onvoldoende beweegt, kan er niet genoeg aandacht naar bewegen en spelen uitgaan. Het schoolplein staat in de top drie van favoriete speelplekken en vervult een belangrijke functie als speelplein waar de jeugd kan worden uitgedaagd om te bewegen. Daarom worden scholen de komende jaren gestimuleerd om een Gezond Schoolplein te realiseren waar de jeugd tijdens en na schooltijd terecht kan. Jantje Beton, IVN en het RIVM Centrum Gezond Leven zetten in hun aanpak jongeren centraal bij de inrichting, zij weten immers als geen ander wat hen motiveert om te bewegen en buiten te spelen. Het onderhoud en beheer is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de school en andere betrokkenen uit de wijk waarin het schoolplein zich bevindt.

 
Jongeren in een gezonde schoolomgeving behalen betere resultaten
Een Gezond Schoolplein wordt gebruikt als buitenlokaal en bevat groene elementen want natuur heeft een positieve invloed op de zintuigen, motoriek, creativiteit en het concentratie- en denkvermogen. Scholen met een Gezond Schoolplein gaan bovendien voor het behalen van het vignet Gezonde School. Hiermee laten zij zien structureel, planmatig en integraal te werken aan het verbeteren van de gezondheid van jongeren. Want jongeren in een gezonde schoolomgeving zijn gezonder en behalen betere resultaten, leraren werken er met meer plezier en het verzuim is lager.

 
Alle scholen kunnen een aanvraag doen
In januari 2014 starten de eerste tweeëntwintig scholen met de realisatie van een Gezond Schoolplein. Medio maart 2014 kunnen alle scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs een aanvraag indienen via een open inschrijving op Gezondeschool.nl/schoolpleinen. Uit de inschrijvingen worden achtenveertig scholen geselecteerd die in de periode 2014 – 2016 een Gezond Schoolplein realiseren. De ondersteuning die zij krijgen bestaat uit een financiële bijdrage voor de inrichting en aanleg van het schoolplein en begeleiding bij het:

  • Ontwerp- en realisatieproces
  • Organiseren van beheer en onderhoud.
  • Uitvoeren van een Gezonde School-activiteit rond thema’s als voeding, bewegen, roken, alcohol, etc.
  • Gebruik van het Gezonde Schoolplein als buitenlokaal waarbij educatieve buitenactiviteiten worden verankerd in het bestaande lesprogramma.
  • Behalen van het vignet Gezonde School.
  • Vervullen van een ambassadeursrol richting alle scholen in Nederland.