Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

Nieuws archief

Eindtoets groep 8: tips en voorbeeldvragen!

Gepubliceerd op: 19-04-2017 om 15:23

Als je kind in groep 8 zit, is hij of zij waarschijnlijk druk bezig met de Centrale Eindtoets. Misschien ken je de afsluitende toets in groep 8 als de Citotoets. Tot en met 2014 werd deze afgenomen in groep 8, maar dit was niet verplicht. Sinds 2015 is het wel verplicht om een toets af te nemen, ook wel de Centrale Eindtoets genoemd. Waarom is de Centrale Eindtoets ingevoerd? Welke toetsaanbieders zijn en er welke onderdelen worden er getest?

 

In groep 8 van de basisschool is het de bedoeling dat ieder kind voorbereid is op de overgang naar de middelbare school. Welke school dit wordt, is natuurlijk aan het kind en de ouders. Het schoolniveau wordt echter samen met de meester of juf beslist. In maart wordt het eerste advies gegeven op basis van alle jaren op de basisschool. Om extra inzicht te krijgen, wordt de Centrale Eindtoets afgenomen. Deze toets kan jou en je kind, maar ook de meester of juf, helpen bij het vervolgonderwijs dat het beste past. Overigens heeft de Centrale Eindtoets als bijkomend doel dat onze overheid meer inzicht krijgt in het taal- en rekenniveau van de leerlingen.

Nu de Citotoets aangepast is naar een Centrale Eindtoets, is er ook ruimte gekomen voor andere toetsaanbieders. Zij bieden ook een Centrale Eindtoets aan.
Even een kort overzicht van deze aanbieders:

  • Centrale Eindtoets door het Cito met als onderdelen ‘Taal’, ‘Rekenen’ en afhankelijk van waar de school voor kiest ook ‘Wereldoriëntatie’.
  • Route 8 als digitale toets waarbij elke vraag in moeilijkheid verandert op basis van het vorige antwoord van je kind.
  • IEP Eindtoets test de vaardigheden in ‘Taal’ en ‘Rekenen’ op papier.
  • De AMN Eindtoets is een adaptieve toets voor Taal en Rekenen waarbij leerlingen vooruit en terug kunnen bladeren.
  • CESAN is een sobere toets die afleiding wil voorkomen en daarnaast ook kennis van sociale media test.
  • De DIA Eindtoets is een digitale toets die ‘Taal’ en ‘Rekenen’ test.

Op dinsdag 18 april ging de Centrale Eindtoets van start. Wij geven u graag enkele tips en voorbeelden van vragen zodat u een goed beeld heeft waar uw kind mee bezig is:

Belangrijke tips tijdens de Centrale Eindtoets

  • Besef goed dat een schooladvies niet volledig afhankelijk is van de Centrale Eindtoets en het resultaat dus niet bindend is. Leg dit ook uit aan je kind.
  • Praat met elkaar over hoe het ging en motiveer wanneer het niet goed ging.
  • Zorg dat je kind voldoende slaap en gezonde voeding krijgt, maar ook genoeg ontspanning. Het maken van de toets kost namelijk veel energie.
  • Zoek samen naar een gelukspoppetje of knuffel die je kind mee kan nemen op de dagen dat de toets wordt afgenomen.

Voorbeeldvragen

Ook wel benieuwd wat voor soort vragen uw kind voorgeschoteld krijgt?
Leuk om uw eigen vaardigheden te testen of om samen met uw kind te maken zodat uw kind ù misschien weer uitleg kan geven.

Voorbeeldvragen Centrale Eindtoets groep 8

En vond je ze lastig? Of zou je de Centrale Eindtoets foutloos kunnen maken? We zijn benieuwd!

Thuis&School E- nieuws: lezen, rekenen, identiteit

Gepubliceerd op: 14-10-2015 om 07:00

Het nieuwe online magazine Thuis&School E- nieuws exclusief voor aangesloten scholen en ouders bij OUDERS VAN WAARDE staat voor je klaar.
Lees de laatste versie van Thuis&School E- nieuws
Deze editie staat in het teken van lezen, rekenen en de identiteit van de school. De eerste periode van het schooljaar zit er op en de herfstvakantie staat alweer bijna voor de deur. Lezen en rekenen zijn twee belangrijke thema’s in het onderwijs en ook is het voor scholen en ouders weer een moment om stil te staan bij de identiteit die zij aan hun kinderen willen meegeven. Wat komt daar allemaal bij kijken? Wij geven school en ouders tips, advies en ideeën. Win daarnaast bioscoopkaartjes voor in de herfstvakantie voor de film Keet&Koen: speurtocht naar Bassie&Adriaan. We geven er 3x 2 weg! Lees Thuis&School E-nieuws via de speciale VIP login op onze website www.ouders.net.


Tip! Plaats E- nieuws ook in de schoolgids of op website van de school als extra service aan de ouders van de school.

Download de instructies.

Mbo deelt zorg over taal en rekenen

Gepubliceerd op: 10-03-2014 om 13:24

Het middelbaar beroepsonderwijs deelt de zorgen van de pabo’s over de taal- en rekenvaardigheid van mbo-leerlingen die naar deze opleiding willen, maar zulke leerlingen moet je niet zomaar weigeren. “Terugsturen aan de poort vinden wij de makkelijkste weg”, zei voorzitter Van Zijl van de MBO-raad op Radio 1.

Hogescholen zeggen dat nu te veel mbo-instromers uitvallen en willen hun taal- en rekenniveau vooraf kunnen testen. Van Zijl vindt dat te kort door de bocht en wil overleg met de hogescholen en het ministerie over het vergroten van de vaardigheden.
Lees het hele artikel op NOS.nl

Nederlands onderwijs behoort tot Europese top

Gepubliceerd op: 04-12-2013 om 13:16

VO-raad waarschuwt wel voor eenzijdige kijk op onderwijskwaliteit

PISA-onderzoek laat zien dat het Nederlandse onderwijs leerlingen een uitstekende basis biedt. Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad: “We zijn trots dat het Nederlandse onderwijs internationaal stabiel goed scoort en dat onze leerlingen op het gebied van wiskunde zelfs tot de mondiale top behoren. Wel moeten we oppassen dat we ons op deze lijst niet blind staren. Met een eenzijdig accent op de waardering van meetbare cognitieve doelen doen we onze leerlingen tekort.”

Met een 10e plaats voor wiskunde, een 14e plaats voor leesvaardigheid en een 15e plaats voor natuurwetenschappen zijn de scores van Nederland vergelijkbaar met de PISA-scores van de voorgaande peiling van 2009. Voor wiskunde is Nederland in de PISA-ranking weer terug in de top 10. De resultaten voor leesvaardigheid en natuurwetenschappen zijn licht gedaald ten opzichte van de peiling van 2009.

De Nederlandse prestaties laten zien dat we ons nog steeds uitstekend kunnen meten met de Europese en internationale top. We bieden leerlingen een goed fundament voor wiskunde, natuurwetenschappen en leesvaardigheid. De opdracht voor middelbare scholen reikt echter verder: ze bieden leerlingen -naast een brede cognitieve basis- ook de mogelijkheid om zich op creatief, praktisch en sociaal vlak te ontwikkelen en te ontdekken waar hun talenten liggen. Deze aspecten laten zich echter moeilijk ‘meten’ in een internationale peiling, maar zijn cruciaal voor de toekomstkansen van leerlingen in een globaliserende en competitieve arbeidsmarkt. Het risico is groot dat een internationale benchmark als PISA als dè graadmeter voor onderwijskwaliteit wordt gezien en dat beleidsmakers daarom sterk gaan sturen op meetbare maar smalle doelen van het onderwijs.

De VO-raad schaart zich achter het recente advies van de Onderwijsraad Een smalle kijk op onderwijskwaliteit, waarin deze pleit voor meer aandacht voor een breder vakkenaanbod en meer algemene vorming. We delen de analyse dat de continue beleidsaandacht voor taal en rekenen tot een verschraling van het onderwijsaanbod heeft geleid en tot sterke sturing van scholen op de opbrengsten op deze specifieke domeinen. Paul Rosenmöller: “Een goede basis in taal en rekenen is belangrijk, maar met een eenzijdig accent op de waardering van meetbare cognitieve doelen doen we onze leerlingen tekort. Voor de samenleving van morgen zullen we hen juist ook bagage mee moeten geven op het gebied van ondernemerschap, probleemoplossend vermogen, samenwerking, creativiteit en vakmanschap.”

Tip! Bekijk ons aanbod Lezen & Rekenen

Een goede start met rekenen en lezen is in de toekomst het halve werk!

Gepubliceerd op: 15-02-2013 om 09:03

Ouders kunnen – zonder op de stoel van de leerkracht te gaan zitten – veel doen om het onderwijs op school te versterken. OUDERS VAN WAARDE begeleidt scholen met kant-en-klare informatie en ondersteuning op het gebied van taal en rekenen & ouders. Dit is, afhankelijk van de behoefte van de school, ondergebracht in drie verschillende pakketten. Hoe ouders thuis alvast samen met hun kind aan de slag kunnen gaan met rekenen en lezen? Cootje laat het zien in dit korte, grappige en leerzame filmpje.

https://www.youtube.com/watch?v=v4f6pvEv388