Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

Nieuws archief

OUDERS VAN WAARDE teleurgesteld in premier Rutte

Gepubliceerd op: 03-03-2017 om 16:18

Leersum – OUDERS VAN WAARDE, de landelijk organisatie van ouders binnen het christelijk- en katholiek  onderwijs, is flink teleurgesteld in de uitspraak van premier en VVD lijsttrekker Rutte over de studiefinanciering. Gisteren noemde Rutte in een interview op VICE klachten van studenten over het verlies van de basisbeurs ‘gezeur’.

Rutte heeft kennelijk weinig gevoel bij de kosten en zorgen die studenten en hun ouders hebben na de invoering van het leenstelsel. Rutte pretendeert premier van alle Nederlanders te zijn, maar neemt  degenen die het niet met zijn beleid eens zijn niet serieus’, aldus Werner van Katwijk bestuurder van OUDERS VAN WAARDE.

‘Dat Rutte in hetzelfde interview refereert aan de steun die de huidige coalitie daarvoor kreeg vanuit D66 en Groen Links is een zwak argument. Het paste in een politiek spel dat hij kennelijk beter kon spelen dan deze partijen. Gelukkig had de Christen Unie dat spel beter in de vingers anders had het kabinet ook de gratis schoolboeken in het Voortgezet Onderwijs afgeschaft en waren de ouders voor nog hogere onderwijskosten geplaatst. Dit kabinet was niet bepaald student- en oudervriendelijk’.

Het geld van de studiefinanciering was volgens Rutte nodig voor investeringen in het hoger onderwijs. Maar wat daarmee dan tot nu toe is bereikt wordt niet duidelijk gemaakt.

Werner van Katwijk: ‘Wij waren het niet eens met het besluit om met het geld van de studenten te investeren in de Universiteiten en Hogescholen. Het verlies aan studiefinanciering heeft directe financiële effecten voor de studenten en hun ouders. Dat heeft ook geleid tot minder studenten. Maar de invoering van het leenstelsel zet ook een maatschappelijke verandering in gang. Door studenten welbewust in de schulden te steken ontstaat een ‘ieder voor zich‘ mentaliteit in de samenleving die generaties uit elkaar speelt. Waarom zouden jongere generaties dan nog meebetalen aan de kosten van oudere generaties? Daar gaan we later nog spijt van krijgen’.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Voor de redactie
OUDERS VAN WAARDE – www.ouders.netinfo@ouders.net – 0343- 51 34 34
Meer informatie:  Werner van Katwijk | werner@ouders.net | 06 233 660 32
Het interview van VICE is terug te zien op:  https://www.youtube.com/watch?v=eAcd9hu60Ns

Peuteronderwijs groeit

Gepubliceerd op: 21-02-2017 om 12:23

Steeds meer kinderen krijgen peuteronderwijs, ook als er geen risico op achterstand is

Bijna 80 procent van de kinderen met een risico op een achterstand krijgt peuteronderwijs. Ook peuters zonder achterstand gaan steeds vaker naar de voorschool. Daarmee is de voorschoolse educatie, bedoeld voor kinderen tussen 2,5 en 4 jaar, flink gegroeid. (…)

Lees verder op Volkskrant.nl

Vertrouwen van school in ouders helpt tweetalig kind

Gepubliceerd op: 19-06-2014 om 14:35

De schoolprestaties van tweetalige kansarme kinderen in groep 3 zijn beter als de leerkracht vertrouwen heeft in de ouders. Dat blijkt uit onderzoek waarop Marije Janssen 24 juni promoveert aan de Radboud Universiteit.

Janssen onderzocht de invloed van een aantal factoren op de taalontwikkeling van eentalige – Nederlandse – en tweetalige – Turks-Nederlandse – kinderen uit lagere sociaal-economische milieus. Daarbij keek zij speciaal naar cognitieve factoren als verbaal werkgeheugen, naar de sociaal-emotionele ontwikkeling en naar het vertrouwen tussen ouders en school. Vertrouwen van de leerkracht in de ouders blijkt daarbij belangrijker dan andersom. Lees verder op NJI.nl

Magazine ‘OUDERS BEDANKT!’ en ‘OUDERS BESTE WENSEN!’

Gepubliceerd op: 27-05-2014 om 14:17

Heeft u al een bedankje in huis voor de (actieve) ouders van uw school?

Cover nr 3 OVW magazine

‘OUDERS BEDANKT!’ is hét magazine voor scholen die een mooi gebaar naar hun ouders willen maken!

Bestel vóór 26 mei via info@ouders.net
Actieve ouders zijn van grote waarde voor de school. Jaarlijks zorgen tienduizenden ouders voor een onbetaalbare hulp op scholen. Uiteenlopend van het kammen van luizen, het verzorgen van de overblijf en het helpen bij lezen tot en met het coachen van het schoolteam, het begeleiden van de avondvierdaagse of het meedoen in ouderraad en medezeggenschapsraad.

Geef uw ouders als blijk van waardering een mooi magazine cadeau aan het eind van het schooljaar!
Het magazine geeft dat goede gevoel over opvoeden en het mooie van het ouder zijn en draagt uit dat u als school de ouders dankbaar bent voor hun inzet en graag terug ziet na de zomervakantie. Het bijzondere van het magazine is dat het namens de school een mooi cadeau voor de betrokken ouders is met ruimte voor een eigen inplakpagina namens de school. Een mooi zomercadeau om als school aan uw ouders te geven op de slotavond of het eindfeest. Want zonder uw eigen ‘ouders van waarde’ zou uw school er echt anders uit zien.

Bestellen

Losse exemplaren bestellen
Het magazine kost € 1,50 per stuk. Plaats uw bestelling vóór 26 mei (minimaal 10 exemplaren) via info@ouders.net of per telefoon via 0343- 51 34 34 (op werkdagen van 08:30u tot 12:30u) o.v.v. aflever- en factuuradres.

Voor slechts € 2,10 twee keer per jaar uw ouders in het zonnetje zetten met ‘OUDERS BEDANKT’ & ‘OUDERS BESTE WENSEN’
Alle aangesloten scholen krijgen automatisch twee keer per jaar 5 nummers van het magazine ‘OUDERS BEDANKT’ (einde schooljaar) en ‘OUDERS BESTE WENSEN!’ (rond de jaarwisseling). U kunt zich als school aansluiten bij OUDERS VAN WAARDE en ook van de andere diensten, kortingen en voordelen gebruik maken, óf u abonneert zich enkel op het magazine en u ontvangt 2x per jaar het aantal door u opgegeven magazines. U ontvangt het abonnement (van twee nummers per jaar) voor slechts € 2,10 , met een minimale afname van 10 abonnementen per school.
Let op! De scholen met een schoolabonnement op het magazine krijgen het magazine automatisch in de aantallen waarop zij geabonneerd zijn!

De magazines worden rond 10 juni op uw school bezorgd.

Impressie nummer juni 2015

In het magazine leest u inspirerende artikelen over opvoeding en onderwijs. Het magazine laat ouders voelen waarom het zo belangrijk is om als ouder van waarde te zijn voor je kind. Mooie verhalen vol opvoedingswijsheden om te overdenken; Hella van der Wijst (EO/IKON) wandelt met kinderen uit een buitenwijk van Amsterdam en studenten door het Van Gogh museum om te praten over talenten, opgroeien en toekomstdromen; U leest over spelend wiskunde leren; Hoe geeft u als ouders en school kinderen zelfvertrouwen mee? En laat u eens de les lezen door uw eigen kind, want volwassenen zien veel dingen over het hoofd. Dit en meer in het aankomend magazine ‘OUDERS BEDANKT’.
Bekijk het magazine OUDERS BEDANKT van 2014 online voor een sfeerimpressie


We zien uw bestelling graag tegemoet!

Gros ouders wil invloed op eten in schoolkantine

Gepubliceerd op: 10-02-2014 om 12:01

Ouders willen de handen ineen slaan met scholen om te zorgen voor verantwoorde voeding in de schoolkantine.

Twee op de drie ouders van middelbare scholieren en mbo’ers vinden dat de school met hen moet samenwerken om te zorgen voor gezondere voeding in de schoolkantine en snoepautomaten. Ruim de helft van de ouders is zelfs bereid om zich actief in te zetten voor een verantwoord aanbod. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction, in opdracht van het Voedingscentrum. Vooral hoogopgeleide ouders voelen zich geroepen om iets te doen. Lees het hele artikel op Metro.nl

Vmbo kan contact met laagopgeleide ouders verbeteren

Gepubliceerd op: 12-12-2013 om 11:56

Ook vmbo-scholen met veel leerlingen uit lagere sociaaleconomische milieus kunnen goed contact leggen met ouders. Dat blijkt uit onderzoek waarop Mariëtte Lusse op 6 december promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Lusse ontwikkelde een aanpak voor scholen om de samenwerking met ouders te verbeteren, met het oog op preventie van schooluitval. Ze onderzocht de aanpak op vijftien vmbo’s in Rotterdam-Zuid en constateerde dat die leidde tot een hoge opkomst van ouders.

De aanpak van Lusse zorgt voor een vroegtijdige kennismaking met alle ouders. Die maakt het makkelijker voor school en ouders om samen op te treden bij eventuele problemen. De aanpak mikt op meer aandacht voor succes en goed gedrag op school. Als ouders trots zijn op hun kind, vergroot dat zijn zelfvertrouwen, wat weer gunstig is voor schoolresultaten. Verder moet de school niet alleen goed met ouders communiceren over hoe het gaat op school, maar ook stimuleren dat ouders en kind daar thuis over praten, aldus Lusse.

Bron: Nieuwsbrief Jeugd

Vooral ouders basisschoolkind betrokken bij school

Gepubliceerd op: 03-10-2013 om 07:28

Vooral ouders in het basisonderwijs zijn actief betrokken bij het onderwijs van hun kinderen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau naar ouderparticipatie in het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo, dat 23 september verscheen.

Naarmate kinderen ouder worden, neemt praktische ouderlijke hulp als voorlezen en helpen bij huiswerk af en verschuift betrokkenheid naar praten over school en toekomst, toezichthouden op huiswerk maken, spijbelen en schooluitval.

In het basisonderwijs vraagt 41 procent van de ouders om meer aandacht voor leerachterstanden, wil 29 procent dat de school het maximale uit alle leerlingen haalt en verwacht 16 procent dat de school uitblinkers stimuleert. In het voortgezet onderwijs gaat dat om respectievelijk 46, 39 en 23 procent; in het mbo is dat 66, 48 en 30 procent.

Leerkrachten en schoolleiders merken dat laagopgeleide ouders en ouders met een migrantenachtergrond moeilijker zijn te bereiken. Ook problematische thuissituaties van leerlingen en studenten, zoals gescheiden ouders, kunnen de samenwerking belemmeren.

Bron: Nieuwsbrief Jeugd

OUDERS VAN WAARDE is de christelijke ouderorganisatie voor ouders, ouder- en medezeggenschapsraden in het onderwijs. Wij zetten ons in voor een goede samenwerking tussen school en thuis.