Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

Nieuws archief

Kind krijgt 5 euro voor rapport

Gepubliceerd op: 07-07-2014 om 13:16

Zo’n 60 procent van de kinderen op de basisschool krijgt geld van hun ouders voor een rapport. Het bedrag ligt meestal rond de 5 euro. Veruit de meeste ouders die geld geven, zeggen zich niet te laten beïnvloeden door wat andere ouders hun kinderen geven.

De meeste ouders geven geld om hun kind te belonen voor de inspanningen. Een iets kleiner deel probeert op deze manier hun kroost te motiveren om hard te blijven werken, blijkt uit onderzoek van het Nibud.
Lees verder op NOS.nl

Nibud: Ouders belangrijker dan vrienden

Gepubliceerd op: 03-12-2013 om 10:59

Middelbare scholieren praten vaker en meer met ouders over geld dan met vrienden en broers of zussen. Scholieren geven zelf aan dat hun ouders de belangrijkste leer- en informatiebron over geld zijn. Dit blijkt uit het onderzoek Scholieren, geld & de invloed van ouders, van het Nibud dat vandaag is gepresenteerd. Het onderzoek laat zien dat ouders veel invloed hebben op het leen- en spaargedrag van scholieren. Scholieren willen zelf ook graag door hun ouders worden geholpen. Daarnaast blijkt dat scholieren meer sparen en minder lenen als er thuis zak- en kleedgeld wordt gegeven en als ouders actief betrokken zijn bij de financiële opvoeding. Het Nibud vindt het positief om te zien dat hoewel vrienden op de middelbare school een steeds grotere plaats in het leven van scholieren innemen, de ouders nog steeds een belangrijke rol spelen op het gebied van geld.

82% van de scholieren praat iedere maand met ouders over geld
Ruim 80% van de scholieren praat minimaal een keer per maand met zijn ouders over geld. Met vrienden doet 61% van de scholieren dat, en met broers of zussen 37%. Meisjes praten meer met hun ouders dan jongens. En hoe ouder ze zijn, hoe meer scholieren over geld praten. Scholieren die regelmatig met hun ouders praten over geldzaken hebben ook vaker van hun ouders geleerd om te sparen, bewust geld uit te geven en te internetbankieren. Mijn ouders helpen mij om te sparen, zegt 53% van de scholieren Mijn ouders helpen mij geld bewust uit te geven, zegt 65% van de scholieren Mijn ouders leren mij internetbankieren, zegt 70% van de scholieren

Ouders grote invloed op spaar- en leengedrag
Scholieren die regelmatig met hun ouders praten over geld, lenen minder vaak dan scholieren die niet met hun ouders praten (34% tegen 44%). Uit het Nibud-onderzoek Scholieren, geld & de invloed van ouders blijkt ook dat scholieren vaker sparen als de ouders helpen bij het bewust uitgeven van geld. Daarnaast blijkt dat scholieren die zak- en kleedgeld krijgen vaker sparen dan scholieren die dat niet krijgen (85% tegen 77% ).

Scholieren zien ouders als belangrijkste leerbron
Opvallend vindt het Nibud het dat scholieren ook zelf aangeven dat zij het meest van hun ouders leren over geldzaken. Bijna tweederde van de scholieren (64%) zegt dat zij het meest van hun ouders leren. En scholieren die regelmatig met hun ouders praten over geld vinden hun ouders een belangrijkere leerbron dan scholieren die bijna nooit met hun ouders over geld praten (70% tegen 38%).

Het Nibud benadrukt dan ook dat ouders met hun kinderen het gesprek over geld moeten aangaan en samen afspraken maken. Ook diverse internationale onderzoeken laten positieve verbanden zien tussen de rol die ouders spelen op het gebied van financiële opvoeding en het financiële gedrag van kinderen.

Achtergronden bij het onderzoek
Het onderzoek Scholieren, geld & de invloed van ouders is een verdiepingsonderzoek van het Nibud Scholierenonderzoek 2012-2013. Van november 2012 tot en met februari 2013 hebben 3.896 scholieren de online vragenlijst ingevuld. Scholieren die hun mailadres hadden achtergelaten is gevraagd een tweede vragenlijst in te vullen. 1.198 respondenten hebben deze tweede vragenlijst ingevuld.

Dit onderzoek presenteert de resultaten op deze verdiepende vragenlijst. De respondenten zijn herwogen naar geslacht, leeftijd en provincie zodat het onderzoek een representatieve weergave geeft van scholieren op vmbo, havo en vwo in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd met medewerking van Stichting Weet Wat Je Besteedt. Voor deze organisatie is nog een aparte analyse gemaakt naar gedrags- en houdingskenmerken van scholieren.

Download het rapport: Scholieren, geld & de invloed van ouders. De rol van ouders bij het financiële gedrag van scholieren (pdf)

Bron: Nibud.nl

Tip! OUDERS VAN WAARDE organiseert kant-en-klare ouderbijeenkomsten op scholen over financiele opvoeding.

Thuis&School E-nieuws is er weer!

Gepubliceerd op: 18-09-2013 om 08:30

Thuis&School E-nieuws van OUDERS VAN WAARDE komt vandaag weer uit! Met deze maand: vragen van ouders over pesten & antwoorden van het Nederlands Jeugdinstituut, OUDERS VAN WAARDE’ers over wat zij de komende 5 jaar voor u willen betekenen en maak kans op een leuk gezinsuitje (t.w.v. meer dan € 40) en de Nibud-agenda (t.w.v. € 9,95) en nog veel meer actueel onderwijs- en opvoednieuws! Ga snel naar www.thuisenschool.nl en abonneer!

Cover e-nieuws sept

Nibud-onderzoek: bijna helft vijfjarigen krijgt zakgeld

Gepubliceerd op: 26-08-2013 om 06:41

Zo’n 45% van alle vijfjarigen krijgt zakgeld. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is verrast over dit hoge percentage. Het instituut adviseert om rond zes jaar met zakgeld te beginnen en had niet verwacht dat zoveel ouders al aan hun vijfjarigen zakgeld geven. In totaal krijgt 70% van de kinderen op de basisschool zakgeld. Dit blijkt uit het Nibud-kinderonderzoek 2013 dat het instituut met hulp van ING heeft uitgevoerd. Het instituut is verbaasd over het hoge percentage tienjarigen dat nog geen zakgeld krijgt: 19%. De belangrijkste reden voor deze ouders om geen zakgeld te geven is dat zij vinden dat hun kind geen zakgeld nodig heeft, omdat zij alles voor hun kind betalen. Het Nibud vindt dat in principe ieder kind zakgeld nodig heeft, omdat het daarmee leert omgaan met geld. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat meer dan de helft van de tienplussers een mobiele telefoon heeft. De kosten daarvan worden voornamelijk door de ouders betaald.
Lees verder

Koopkrachtberekeningen Nibud: vrijwel iedereen levert in

Gepubliceerd op: 17-01-2013 om 11:37

2013 wordt weer een zwaar jaar voor de portemonnee. Vrijwel iedereen heeft minder te besteden dan in 2012. Het is het vierde jaar op rij waarbij er aan koopkracht wordt ingeleverd. Dit blijkt uit berekeningen van het Nibud. Zware minnen ziet het Nibud bij (vervroegd) gepensioneerden en ouders met kinderen in de kinderopvang. De koopkrachtdalingen kunnen oplopen tot min 7,7%. Het Nibud maakt zich zorgen om deze dalende koopkracht, zeker nu de crisis blijft voortduren. Het zal voor velen lastig zijn ook deze koopkrachtdaling weer op te vangen.
Lees verder