Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

Nieuws archief

Aantal leerlingen dat naar basisschool gaat, neemt snel af

Gepubliceerd op: 11-09-2014 om 18:21

Het aantal kinderen dat naar de basisschool gaat, neemt flink af. In 2012 waren het er nog anderhalf miljoen, in 2025 zijn het er 100 duizend minder – een daling van 7 procent. In sommige gemeenten neemt het aantal leerlingen met een derde of meer af, waardoor scholen zullen moeten sluiten.
Dat blijkt uit de bevolkingsprognoses in De Nederlandse bevolking in beeld, dat woensdagavond werd gepresenteerd. In deze publicatie geven het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de ruimtelijke gevolgen weer van een veranderende bevolkingssamenstelling.
Lees verder op Volkskrant.nl

Leerlingendaling

Gepubliceerd op: 11-06-2014 om 21:25

Schoolbesturen in gebieden met leerlingendaling krijgen meer mogelijkheden om goed in te spelen op teruglopende leerlingenaantallen. Staatssecretaris Dekker wil scholen helpen om binnen hun regio tot een gezamenlijke aanpak te komen. Het vormen van een samenwerkingsschool wordt gemakkelijker en aantrekkelijker. De kleinescholentoeslag blijft bestaan. Deze en andere maatregelen moeten ertoe leiden dat ook in de toekomst overal in Nederland kwalitatief hoogwaardig onderwijs is − én dat ouders en kinderen een school kunnen kiezen die bij hen past. Lees verder op Rijksoverheid.nl

Helft leerlingen overweegt ondernemerschap

Gepubliceerd op: 20-12-2013 om 14:10

Lesprogramma’s over ondernemen sorteren effect

Bijna 26.000 leerlingen en studenten volgden het afgelopen schooljaar een ondernemerschapsprogramma van Jong Ondernemen. Dat is een toename van 5% ten opzichte van vorig jaar. Deze programma’s hebben effect: ruim de helft (55%) van de studenten en scholieren die een programma van de stichting hebben gevolgd, overweegt in de toekomst een eigen bedrijf te beginnen. Twee derde (69%) kijkt na deelname aan een programma positiever tegen ondernemen aan. Dat constateert Stichting Jong Ondernemen op basis van een rondgang onder de deelnemers van vorig jaar.

“De toekomst van Nederland valt of staat met het ondernemerschap van de jongeren van nu. Daarom is het van belang dat binnen het onderwijs meer aandacht komt voor ondernemerschap,” zo verwoordt Arko Veefkind, directeur van Jong Ondernemen de missie van zijn stichting.

Jong Ondernemen biedt lesprogramma’s aan waarmee scholen op ieder onderwijsniveau hun leerlingen en studenten laten kennismaken met ondernemerschap. Binnen een aantal programma’s zetten de deelnemers hun eigen bedrijf op en ervaren op die manier wat ervoor nodig is om ondernemer te zijn. Afgelopen schooljaar richtten leerlingen en studenten samen 2.033 eigen bedrijven op. In het primair onderwijs waren dat 495 bedrijven, in het voortgezet onderwijs 223 en in het beroepsonderwijs 1.315.

Ondernemen populair over de hele linie
Ondernemen is niet langer iets dat alleen studenten Economie en Bedrijfskunde aanspreekt. Over de hele linie zag Jong Ondernemen de populariteit van haar programma’s toenemen. In het MBO zijn de programma’s het populairst bij creatieve- en kunstopleidingen. In het hoger onderwijs worden de programma’s het meest aangeboden bij de opleidingen Small Business en Retail Management.

Ook de allerjongste leerlingen weet de stichting steeds beter te bereiken. In het basisonderwijs schreven afgelopen schooljaar zo’n 500 klassen in voor het  project BizWorld. Dat zijn 52 klassen meer dan het schooljaar daarvoor.

“Het is goed om te zien dat scholen én leerlingen en studenten beseffen dat ondernemen niet alleen voor de economen is weggelegd,” zegt Veefkind. “Ook in de zorg-, onderwijs-, techniek- en kunst- en cultuursector biedt ondernemerschap veel kansen en onze programma’s bereiden de jongeren daarop voor.”

Havo- en vwo-leerlingen ondernemend ingesteld
Met name in het voortgezet onderwijs (havo en vwo) stijgt de populariteit van de Junior Company zoals het programma daar heet. In het schooljaar 2012 – 2013 hebben leerlingen 103 bedrijven opgericht, tegen 78 Junior Companies een schooljaar eerder.

Deelnemers zijn bovendien enthousiast over de programma’s. Een op de acht ervaart het als een volledige leerervaring voor het starten van een eigen bedrijf. Gemiddeld beoordelen deelnemers de programma’s van Jong Ondernemen met een zeven.

Meer aandacht voor ondernemerschap in onderwijs
Jong Ondernemen vindt dat er in het onderwijs meer aandacht moet komen voor ondernemerschap. “De aanwas van nieuwe ondernemers is een absolute must voor de Nederlandse economie,” zegt Veefkind. “Ons land is groot geworden dankzij haar ondernemersgeest. Onze programma’s leren leerlingen en studenten als ‘jonge ondernemer’ dat ondernemen leuk en inspirerend is. Zo verbreden we het toekomstperspectief voor hun latere loopbaan. Of dat nu is als ondernemer of als ondernemende werknemer.” Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam blijkt dat ondernemende organisaties tot meer dan 25 procent groei realiseren in het aantal nieuwe producten en diensten die worden ontwikkeld. Daarnaast stijgt de productiviteit binnen deze organisaties met meer dan 9 procent.

De komende jaren investeert de stichting in verdere groei. Met nieuwe en aangepaste ondernemerschapsprogramma’s wil Jong Ondernemen de kwaliteit verder verbeteren en de programma’s nog beter afstemmen op de wensen van de onderwijsinstellingen.

Jong Ondernemen wil dat in 2017 elke jongere minimaal een keer via het onderwijs heeft deelgenomen aan een programma of project van de stichting.

Jong Ondernemen biedt ondernemerschapsprogramma’s aan op alle onderwijsniveaus. Middels een doorlopende leerlijn en nauwe betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven ontwikkelen jaarlijks bijna 26.000 leerlingen en studenten van basisonderwijs tot universiteit ondernemersvaardigheden. Dit schooljaar doen landelijk zo’n 500 basisscholen mee, tientallen havo-vwo scholen en meer dan 1300 MBO- en HBO/WO-Student Companies. Meer informatie vindt u op www.jongondernemen.nl.

 

Nelson Mandela, zijn levensverhaal voor kinderen

Gepubliceerd op: 11-12-2013 om 12:36

Extra nieuwsuitzendingen en veel aandacht in kranten: Nelson Mandela is overleden. De meeste mensen weten welke betekenis hij heeft gehad. Maar hoe leggen we dat uit aan de kinderen en kunnen we er voor zorgen dat zijn boodschap voortleeft?

Bazalt (educatieve uitgaven) beschreef al eerder zijn levensverhaal en ontwikkelden daarbij activiteiten, denkvragen en ideeën voor verdieping. Die maken het leerkrachten makkelijk om het op school bespreekbaar te maken. Download gratis de Karakterkaart Nelson Mandela