Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

Nieuws archief

Nederlands onderwijs behoort tot Europese top

Gepubliceerd op: 04-12-2013 om 13:16

VO-raad waarschuwt wel voor eenzijdige kijk op onderwijskwaliteit

PISA-onderzoek laat zien dat het Nederlandse onderwijs leerlingen een uitstekende basis biedt. Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad: “We zijn trots dat het Nederlandse onderwijs internationaal stabiel goed scoort en dat onze leerlingen op het gebied van wiskunde zelfs tot de mondiale top behoren. Wel moeten we oppassen dat we ons op deze lijst niet blind staren. Met een eenzijdig accent op de waardering van meetbare cognitieve doelen doen we onze leerlingen tekort.”

Met een 10e plaats voor wiskunde, een 14e plaats voor leesvaardigheid en een 15e plaats voor natuurwetenschappen zijn de scores van Nederland vergelijkbaar met de PISA-scores van de voorgaande peiling van 2009. Voor wiskunde is Nederland in de PISA-ranking weer terug in de top 10. De resultaten voor leesvaardigheid en natuurwetenschappen zijn licht gedaald ten opzichte van de peiling van 2009.

De Nederlandse prestaties laten zien dat we ons nog steeds uitstekend kunnen meten met de Europese en internationale top. We bieden leerlingen een goed fundament voor wiskunde, natuurwetenschappen en leesvaardigheid. De opdracht voor middelbare scholen reikt echter verder: ze bieden leerlingen -naast een brede cognitieve basis- ook de mogelijkheid om zich op creatief, praktisch en sociaal vlak te ontwikkelen en te ontdekken waar hun talenten liggen. Deze aspecten laten zich echter moeilijk ‘meten’ in een internationale peiling, maar zijn cruciaal voor de toekomstkansen van leerlingen in een globaliserende en competitieve arbeidsmarkt. Het risico is groot dat een internationale benchmark als PISA als dè graadmeter voor onderwijskwaliteit wordt gezien en dat beleidsmakers daarom sterk gaan sturen op meetbare maar smalle doelen van het onderwijs.

De VO-raad schaart zich achter het recente advies van de Onderwijsraad Een smalle kijk op onderwijskwaliteit, waarin deze pleit voor meer aandacht voor een breder vakkenaanbod en meer algemene vorming. We delen de analyse dat de continue beleidsaandacht voor taal en rekenen tot een verschraling van het onderwijsaanbod heeft geleid en tot sterke sturing van scholen op de opbrengsten op deze specifieke domeinen. Paul Rosenmöller: “Een goede basis in taal en rekenen is belangrijk, maar met een eenzijdig accent op de waardering van meetbare cognitieve doelen doen we onze leerlingen tekort. Voor de samenleving van morgen zullen we hen juist ook bagage mee moeten geven op het gebied van ondernemerschap, probleemoplossend vermogen, samenwerking, creativiteit en vakmanschap.”

Tip! Bekijk ons aanbod Lezen & Rekenen