Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

Nieuws archief

Taart voor OUDERS VAN WAARDE, 20% korting voor scholen!

Gepubliceerd op: 18-04-2016 om 11:24

Maandag 18 april werd op het bureau van OUDERS VAN WAARDE een prachtige taart met een foto van juichende kinderen bezorgd. Tijd voor een feestje. Twee jaar geleden werd OUDERS & COO omgezet naar OUDERS VAN WAARDE. Het blijkt een succes.

OUDERS VAN WAARDE TRAKTEERT OP 20 % korting

We zijn dankbaar en dat vieren we graag met een feestje voor de scholen. Dus OUDERS VAN WAARDE trakteert deze hele week. Als u deze week (van 18 t/m 24 april) via info@ouders.net een cursus of ouderavond boekt en u feliciteert ons daarbij met onze verjaardag dan krijgt u 20 % korting op de normale prijs. Zo vieren alle scholen het succes van OUDERS VAN WAARDE.

Dankbaar
‘We zijn dankbaar voor de steun van onze aangesloten scholen’ aldus directeur Werner van Katwijk. ‘Bijna drie jaar geleden kregen we op het Ministerie van Onderwijs namens de staatssecretaris te horen dat in zijn politieke opvattingen geen plaats meer was voor ‘identiteitsorganisaties’. Hij ging de subsidies voor de ouderorganisaties intrekken en ging daarmee ‘zijn’ algemene bureau Ouders en Onderwijs laten oprichten.

OUDERS & COO werd min of meer opgedragen om te fuseren met andere ouderorganisaties tot een algemene organisatie. We lieten de staatssecretaris toen weten dat hij wel gaat over de subsidies maar niet over onze organisatie. Dat bepaalt onze eigen achterban. Zijn intrekken van alle subsidies zorgde wel voor een moeizame weg van reorganisatie maar liet ons niet verdwijnen. De ouderorganisatie van het katholiek onderwijs redde het helaas niet en OUDERS & COO werd daarop ook opengesteld voor de katholieke scholen. De nieuwe naam OUDERS VAN WAARDE symboliseert de centrale plaats van ouders in ‘onze’ protestantse- en katholieke scholen. Al meer dan 200 jaar en al ver voordat er überhaupt een Ministerie van Onderwijs was.
En nu, na twee jaar, mag je constateren dat de staatssecretaris inderdaad en gelukkig niet alles kan bepalen. Het protestantse- en katholieke onderwijs heeft zijn eigen -betrokken- ouderorganisatie behouden. Daar zijn wij onze aangesloten scholen en ouders enorm dankbaar voor!

Nog niet aangesloten? Laat merken dat ook uw school belang hecht aan een eigen ouderorganisatie. Sluit u aan bij OUDERS VAN WAARDE en profiteer van vele voordelen.
—————————————————————————-
Voor meer informatie:
W: www.ouders.net
E: info@ouders.net
T: 0343 – 51 34 34 (op werkdagen tussen 08:30u en 12:30u)
Directeur: Werner van Katwijk | E: werner@ouders.net | T: 06 – 233 660 32

OUDERS VAN WAARDE gelooft zijn ogen niet: Staatssecretaris Dekker vindt dat beschikbaar stellen van leerlinggegevens aan uitgevers zonder toestemming ouders gewoon moest kunnen

Gepubliceerd op: 04-12-2014 om 15:17

Staatssecretaris Dekker vindt dat het beschikbaar stellen van leerling gegevens aan uitgeverijen moest kunnen. Ouders hoefden van hem geen toestemming te geven. Dat is de strekking van zijn beantwoording van kritische vragen uit de Tweede Kamer.

Young boy in bedroom using laptop and listening to MP3 player

 

OUDERS VAN WAARDE vindt deze opvatting ongelofelijk en in strijd met wet en verdragen. Zij staat daar niet alleen in. Ook de Kinderombudsman en rechtsdeskundigen op het gebied van privacywetgeving zijn kritisch.

Scholen voelden zich deze zomer voor het blok gezet door de uitgeverijen van digitale leermiddelen. Stelden zij de leerling gegevens niet beschikbaar dan konden zij geen gebruikmaken van de leermiddelen. Onder deze druk en niet gesteund door de staatssecretaris gaven zij toe. Nu blijkt niet alleen dat de staatssecretaris al in april afwist van deze situatie maar ook dat hij vindt dat dit gewoon moet kunnen. Hij passeert daarmee ook nog eens het internationale kinderrechtenverdrag waarin staat dat de staat actief moet optreden tegen de schending van kinderrechten waaronder het recht op privacy.

Om te illustreren hoe merkwaardig de opstelling van de staatssecretaris is heeft OUDERS VAN WAARDE de beantwoording vertaald naar een (niet bestaande) situatie waarbij ziekenhuizen patiëntgegevens zouden hebben verstrekt aan farmaceutische bedrijven.
Deze vertaling vindt u hier.

‘Staatssecretaris Dekker grijpt in bij Evangelische Scholen’

Gepubliceerd op: 18-06-2014 om 14:11

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs gaat ingrijpen bij een aantal Evangelische Scholen. Hij doet dit met een aanwijzing, wat de eerste keer is dat er van een dergelijke instrument gebruik wordt gemaakt. De scholen waren eerder dit jaar in opspraak gekomen na een vernietigend rapport van de onderwijsinspectie.

Volgens de NOS werd er eerder nog geprobeerd om de zes scholen van de Stichting voor Evangelische Scholen (SVES) aan een ander bestuur over te dragen. Dat is alleen bij de locatie in Den Haag gelukt. Een school in Tilburg krijgt geen geld meer omdat zij niet voldoet aan de stichtingsnorm en bij vier andere scholen is geen oplossing gevonden voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Lees verder op NRC.nl

Maatschappelijke stage wordt een keuze

Gepubliceerd op: 10-06-2014 om 21:32

Scholieren in het voortgezet onderwijs hoeven straks niet meer verplicht een maatschappelijke stage te doen. Scholen mogen er voortaan zelf voor kiezen om deze stagevorm al dan niet te organiseren. De Eerste Kamer zal volgende week instemmen met de afschaffing van de verplichting, zo bleek vandaag tijdens het debat. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs wist daarin de twijfelende PvdA aan zijn zijde te krijgen. Lees verder op Volkskrant.nl

Etniciteit geen rol bij financiering school

Gepubliceerd op: 11-03-2014 om 09:45

De afkomst van ouders gaat niet opnieuw een rol spelen bij het verdelen van overheidsgeld voor scholen met kinderen met leerachterstanden. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) heeft dat aan de Tweede Kamer geschreven.
Etniciteit werd tot 2006 gebruikt om te bepalen welke scholen veel kinderen hebben met een achterstand en daarmee recht hebben op extra geld. In 2006 werd dat afgeschaft, maar de Onderwijsraad pleitte vorig jaar september voor herinvoering van dat criterium. ‘Ondanks een inhaalslag hebben allochtone leerlingen nog steeds behoorlijke leerachterstanden”, zo concludeerde de raad destijds.
Lees het artikel verder via Docentenplein.nl