Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

Onderwijs

OUDERS VAN WAARDE informeert ouders, ouderraden, medezeggenschapsraden,  overblijfkrachten en schoolmedewerkers over belangrijke onderwijszaken via deze site, via cursussen en bijeenkomsten en via  folders en brochures met concrete tips. Welke invloed hebben bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen als de wet passend onderwijs? Hoe kunnen ouders thuis het lezen en rekenen stimuleren, maar wel goed aansluiten bij wat er geleerd wordt op school? Hoe regel je de overblijf goed en hoe zit het met de buitenschoolse opvang? En hoe zorg je voor goede medezeggenschap en actieve, betrokken ouders? Het antwoord op deze en meer vragen vindt u bij OUDERS VAN WAARDE.