Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

schooldag

Schoolkeuze

Uw kind naar de basis- of middelbare school? Een spannende tijd en er is zoveel keuze. Hoe maakt u, samen met uw kind, de juiste schoolkeuze? Hoe bereid u uw kind goed voor op de overstap? OUDERS VAN WAARDE helpt u hierbij.

Welkom in de wereld van de basisschool

Voor het eerst naar de basisschool is een stap. Een nieuwe fase begint Ook voor u. Per slot van rekening wordt het voor u straks ook allemaal anders. Hoe zal het zijn om uw kind in de klas achter te laten? Hoe ervaren kinderen zo’n eerste schooldag? Wat verwacht school van u en wat mag u van school verwachten?
Download gratis ‘Tien tips voor het kiezen van een basisschool’ en ‘Tien tips voor de eerste schooldag’.

Naar de middelbare school

De overgang van basis- naar voortgezet onderwijs (vo) gaat niet ongemerkt. Er verandert veel voor brugklassers in spe en voor hun ouders. Een soepele overgang vereist goed afscheid nemen én een gedegen voorbereiding op de nieuwe situatie. Een school kiezen die past bij uw kind en uw gezin is belangrijk. Download gratis ‘Tien tips over de keuze van een middelbare school’.

Open dagen

Bij de keuze voor een middelbare school spelen veel vragen. Bijvoorbeeld over de begeleiding van leerlingen, studiemogelijkheden en de schoolomgeving. Voor antwoord is het belangrijk om open dagen te bezoeken. Download gratis de vragenfolder Open dagen bezoeken in het voortgezet onderwijs: wat kunt u vragen? om op zo’n open dag zoveel mogelijk informatie te verkrijgen en achteraf samen met uw kind een bewuste keuze te kunnen maken.

Wisselen van school

Er kunnen verschillende redenen zijn om met uw kind van school te veranderen: een verhuizing, een andere visie op het beleid of de gang van zaken op school of zelfs een conflict. Waar krijgt u als ouder mee te maken bij de keuze voor een andere school voor uw kind? Download gratis de folder ‘Wisselen van school’ waarin OUDERS VAN WAARDE de juridische aspecten voor u op een rij zet.

Studiekeuze

Het studieaanbod voor jongeren is overweldigend. Daardoor is het steeds moeilijker om tot een goede studiekeuze te komen. Scholen en ouders hebben de taak om jongeren te begeleiden bij het kiezen van een passende studie. Ook hierbij hebben leerlingen baat bij een goede samenwerking en afstemming tussen school en thuis. Download gratis Vijf vuistregels over studiekeuze om uw kind te ondersteunen bij zijn studiekeuze.

Scholenvergelijkingssite scholenopdekaart.nl

 Om het oriënteren op scholen voor ouders te vergemakkelijken, ontwikkelden de PO-Raad en VO-raad de site scholenopdekaart.nl. Gesubsidieerd door OCW en gevuld door zowel DUO als scholen zelf, is deze site een mix van enerzijds ‘harde’ gegevens zoals het inspectie-oordeel of het leerlingaantal en anderzijds hetgeen waar de school voor staat en gaat. Een handig vertrekpunt bij het kiezen van een school.