Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

iStock_000013463658Small

Onderwijs

Voor ouders is het belangrijk dat hun kind een fijne en goede schooltijd heeft. Ouders hebben dan ook veel vragen over het onderwijs aan hun kind en over hun eigen rol daarbij. Hoe kies je bijvoorbeeld een goede school voor je kind? Welke invloed hebben nieuwe ontwikkelingen als de wet passend onderwijs op de schooltijd van je kind? Heb je als ouder invloed op het huiswerkbeleid of de hoogte en besteding van de ouderbijdrage ? En hoe kun je thuis lezen en rekenen stimuleren maar wel goed aansluiten bij wat er geleerd wordt op school? OUDERS VAN WAARDE informeert ouders over belangrijke onderwijszaken via deze site, op ouderbijeenkomsten op scholen en via leuke folders en brochures met handige tips voor tijdens de schoolperiode.