Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

Word vriend

OUDERS VAN WAARDE is de landelijke christelijke organisatie van en voor ouders, ouderraden (OR) en medezeggenschapsraden (MR).  Iedereen met kinderen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs of in de kinderopvang kan lid worden voor € 19,95 per jaar. Met uw lidmaatschap bent u vriend van OUDERS VAN WAARDE. Daarmee helpt u, in het belang van onze kinderen, mee aan een sterke positie van ouders en een goede samenwerking tussen school, opvang & thuis. En het levert u en uw gezin veel voordeel op. Word vriend

Om van al onze voordelen gebruik te maken moet u aangesloten zijn bij  OUDERS VAN WAARDE. Nog niet aangesloten? Word vriend