Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

OUDERS VAN WAARDE

OUDERS VAN WAARDE is de landelijke organisatie van en voor ouders, ouderraden (OR) en medezeggenschapsraden (MR) in het protestants-christelijk, katholiek en oecumenisch onderwijs. Wij zetten ons in voor alle ouders met kinderen in het primair en voortgezet onderwijs en in de kinderopvang. Ons hoofddoel is het stimuleren van een goede samenwerking tussen school en thuis, in het belang van de kinderen!

Het ouderpanel

Ouders kunnen meewerken aan de meningsvorming van OUDERS VAN WAARDE via ons ouderpanel. Elke maand sturen wij deze groep ouders een korte vragenlijst. Allerlei onderwijsonderwerpen waarmee ouders met schoolgaande kinderen te maken krijgen komen aan de orde. Bijvoorbeeld medezeggenschap, passend onderwijs, schoolkosten, sluiting van kleine scholen, veiligheid, spijbelbeleid en andere schooltijden. Wilt u ook met ons meedenken? Meld u dan via  info@ouders.net aan voor het ouderpanel.

Betalings en leveringsvoorwaarden/gedragscode

Voor al onze activiteiten en producten die wij leveren gelden betalings- en leveringsvoorwaarden en een gedragscode waaronder wij werken. U vindt deze hier leveringsvoorwaarden en gedragscode OVW

Klachtenregeling

OUDERS VAN WAARDE doet er alles aan om een goede service te leveren. Mocht u niet tevreden zijn dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. Mocht u ook daarna niet tevreden zijn dan geldt een klachtenregeling die u hier vindt REGLEMENT INZAKE BEHANDELING VAN KLACHTEN 5082014 Een eventuele commissie klachtenbehandeling kent een onafhankelijk derde Commissie Klachtenbehandeling

(pers)Vragen

Neem telefonisch contact met ons op via 0343 513434 (iedere werkdag van 08:30u tot 12:30u) of mail naar info@ouders.net.
Postadres:
Postbus 125
3970 AC, Driebergen