Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

Belangenbehartiging

OUDERS VAN WAARDE is gesprekspartner voor de politiek en organisaties die zich bezig houden met opvoeding, onderwijs en kinderopvang. Op vaste tijden zitten we om tafel bij het Ministerie van Onderwijs en in de Tweede Kamer. Daar behartigen we de belangen van ouders en kinderen in het christelijk onderwijs en de kinderopvang. Zo zetten we ons met goed resultaat in voor lagere schoolkosten, bijzonder onderwijs, structureel schoolbeleid om pesten tegen te gaan en duidelijkere regels rond sponsoring.

De kwaliteit van het onderwijs en de sfeer op school, de medezeggenschap of de kosten waar gezinnen voor staan… veel onderwerpen houden ouders bezig. OUDERS VAN WAARDE zorgt dat die zorgen en belangen duidelijk gehoord worden bij hen die de beslissingen nemen. Onze globale politieke standpunten zijn samengevat in een politiek programma. Dit programma is een leidraad bij de dagelijkse beleidskeuzes die we maken. Ook komen we op scholen en kinderopvangcentra waar we de geluiden van ouders en teams horen. Daarnaast doen wij zelf onderzoek onder ouders en scholen, onder andere via een ouderpanel en via polls op onze site en in E-nieuws. Alle signalen die wij krijgen geven we door aan beleidsmakers. Zo behartigen we uw belangen!

Ons ouderpanel

Ouders kunnen meewerken aan de meningsvorming van OUDERS VAN WAARDE via ons ouderpanel. Elke maand sturen wij deze groep ouders een korte vragenlijst. Allerlei onderwijsonderwerpen waarmee ouders met schoolgaande kinderen te maken krijgen komen aan de orde. Bijvoorbeeld medezeggenschap, passend onderwijs, schoolkosten, sluiting van kleine scholen, veiligheid, spijbelbeleid en andere schooltijden. Wilt u ook met ons meedenken? Meld u dan via  info@ouders.net aan voor het ouderpanel.