Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

Archief - oktober 2016

Steun jonge mantelzorgers – ze hebben ons nodig

Gepubliceerd op: 17-10-2016 om 15:15

jongen-doet-afwas meisje-maaltijd-moeder-in-rolstoel meisje

GEEF ZE EEN DAG ZONDER ZORGEN

 

‘Weet je, nu je het vraagt, ik was zelf zo’n jonge mantelzorger. Mijn moeder werd ziek en ik werd van school gehaald om voor het gezin te zorgen. Maar bestaan dat soort problemen nog steeds?’.

Jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers zijn in veel zorgprogramma’s en beleid een vergeten doelgroep.  Het zijn jongeren die meer dan normale zorgtaken binnen het gezin hebben. Soms functioneren de ouders niet meer en dan draait het gezin feitelijk op deze jongeren waardoor het hele gezin een risico loopt. Valt die jonge mantelzorger weg dan valt het gezin uit elkaar. De jonge mantelzorger zelf loopt echter een flink risico op een ongezonde ontwikkeling in zijn jeugd.

‘Jongeren worden er niet meer voor van school gehaald maar hebben die zorgtaak naast het naar school gaan. Ze doen het er ‘ongewoon’ bij’

De groep jonge mantelzorgers (en de risico’s die zij lopen) blijkt uit (spaarzaam) onderzoek groter te zijn dan eerder gedacht werd. Er wordt nog steeds te weinig gesignaleerd dat tenminste 1 op de 10 jongeren in onze omgeving een ongewone zorglast op de schouders heeft. Dat komt vaak omdat de jongeren zelf niet ‘met hun problemen te koop lopen’ . Het zijn ogenschijnlijk geen ‘zielige kinderen’, ze ogen juist heel sterk, verantwoordelijk en zelfstandig en vallen daardoor minder op. Ze hebben verder weinig informatie over instanties die hen kunnen helpen of zijn zelfs bang zijn dat instanties in gaan grijpen. Daarnaast ontwikkelt het probleem zich geleidelijk. De zorgbehoefte binnen het gezin neemt langzaam toe en de kinderen nemen meer en meer taken over. Een moment waarop sprake is van meer dan normale zorgtaken is dan niet goed vast te stellen. Kinderen nemen de situatie voor lief met alle gevolgen van dien. Ook scholen hebben die kinderen onvoldoende op de radar.  Geconstateerd is dat, in vergelijking tot andere groepen, relatief minder is georganiseerd om deze groep jongeren te helpen.

De YMCA, OUDERS VAN WAARDE en de RUDOLPHSTICHTING willen daarom het initiatief nemen om

  1. Deze jonge mantelzorgers een (sociaal) netwerk en vangnet te geven.
  2. Jaarlijks bijeenkomsten te organiseren voor deze jongeren waarbij naast de letterlijke ontspanning ook signalering, onderlinge ontmoeting, informatievoorziening, advisering en hulp als ook bemoediging centraal staan. Om te beginnen met een jaarlijks ‘dag-festival’ in jeugddorp De Glind.
  3. Ruim baan te geven aan meer activiteiten die deze doelgroep helpen.

We kijken daarbij naar aangetoonde successen in Engeland. In Engeland zijn sinds 10 jaar succesvolle projecten zoals het YMCA Fairthorne Young Carers Festival. Een impressie daarvan kunt u vinden door op deze link te klikken  ‘Young Carers festival’.  Het festival is bedoeld om deze kinderen even uit de dagelijkse spanning te halen en hen voor even weer kind/jongere te laten zijn. Als dit te midden van ‘lotgenoten’ plaatsvindt dan geeft dit ook de realisering bij hen dat zij niet de enigen zijn met dit soort problemen. Stafmensen kunnen in die dagen ook meer gericht aandacht besteden met specifieke activiteiten. Het festival is ook de basis geweest van andere activiteiten zoals cursussen en de Young Carers Awareness Day.

young-carers-festival

Luchtfoto Young Carers op Fairthorne Manor

In Nederland zijn er wel incidentele projecten maar een vakantiekamp of festival is nog onbekend.

In Engeland was de steun en medewerking van plaatselijke kerkelijke diaconieën van doorslaggevend belang. Zonder hen had het evenement niet de stabiliteit en omvang kunnen krijgen die het nu heeft. De diaconieën zitten dicht op de lokale situatie en weten vaak van jongeren die in de situatie zitten van jonge mantelzorg dan wel plaatselijke instanties kennen die weten waar zo’n jonge mantelzorger zich bevindt.

De Diaconieën zorgden in Engeland bij het festival

  • Voor het signaleren van de jonge mantelzorger en het uitnodigen om deel te nemen aan het kamp/festival.
  • Voor de betaling van de deelnemerskosten
  • Voor het vervoer / vervoerskosten naar de Fairthorne Manor
  • Eventuele benodigde kleding of materialen indien niet aanwezig.
  • En – niet minder belangrijk – zij zorgden ervoor dat het gezin waar de jonge mantelzorger uit kwam in dat weekend extra zorg kreeg zodat de jonge mantelzorger met een gerust hart op kamp kon.

Voor de activiteit in Nederland vragen YMCA, OUDERS VAN WAARDE en RUDOLPHSTICHTING nu om dezelfde hulp van de kerkelijke diaconieën in Nederland.

Graag horen we van u of uw diaconie hier aan zou willen meewerken en de hulp zou willen geven als hierboven beschreven. Gezien de voorbereidingstijd die nodig is horen we graag van u voor 1 december 2016.  Het secretariaat van dit initiatief is vooralsnog bij

OUDERS VAN WAARDE Postbus 125, 3970 AC  Driebergen.

Reageren kan ook makkelijk via de mail     info@ouders.net

Voor uw nadere informatie: De opzet is om in het voorjaar/begin zomer 2017 een eerste dag-festival te gaan organiseren. De kosten per deelnemer zijn berekend op € 150 p.p.

Mocht u binnen uw (kerkelijke) gemeente niet bekend zijn met jonge mantelzorgers: wij kunnen via onze contacten in de zorgwereld kijken of wij u eventueel daarmee in contact kunnen brengen. U zou dan zo’n jonge mantelzorger kunnen ‘adopteren’.

Natuurlijk zijn we graag bereid om meer informatie te geven over dit mooie initiatief. U kunt zich dan wenden tot onderstaande contactpersoon.

Wij horen graag van u.

Voor reactie en meer informatie:

OUDERS VAN WAARDE

Werner van Katwijk

Postbus 125

3970 AC DRIEBERGEN

Telefoon 0343 513434 (tot 12.30 uur)

werner@ouders.net