Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

Ouderorganisatie OUDERS & COO gaat, OUDERS VAN WAARDE komt

Aangemaakt op: 18-04-2014 om 08:48

Ouderorganisatie OUDERS VAN WAARDE gaat werken voor de ouders van christelijke en katholieke scholen.

De subsidiestop van de vier ouderorganisaties door het Ministerie van Onderwijs heeft uiteindelijk toch ook gevolgen gehad voor de grootste ouderorganisatie in het onderwijs OUDERS & COO, bekend geworden o.a. door de succesvolle lobby voor gratis schoolboeken. Door het subsidieverlies moest ook OUDERS & COO flink reorganiseren. Echter opheffen zoals bij de katholieke en algemeen bijzondere ouderorganisaties bleek uiteindelijk niet nodig.

Wel zijn er door een statutenwijziging van de organisatie een aantal wijzigingen doorgevoerd die een nieuw soort ouderorganisatie heeft voortgebracht. Een daarvan is het verdwijnen van de naam OUDERS & COO. Er is een nieuwe naam OUDERS VAN WAARDE voor een ouderorganisatie die zich nieuw gaat presenteren en profileren en die zijn werkzaamheden richt op het christelijke en katholieke onderwijs.

De inmiddels afgetreden Raad van Toezicht van OUDERS & COO heeft aanvullend op deze ontwikkeling de schoolbesturenorganisatie Besturenraad verzocht om de statutaire doelstelling van OUDERS & COO eveneens in te bouwen in hun doelstelling om daarmee ook diensten van de Besturenraad voor ouders toegankelijk te maken.

OUDERS VAN WAARDE neemt de rechten en plichten, de cursussen en overige diensten en services over van OUDERS & COO en stelt deze nu breder beschikbaar, om zoals de vroegere directeur van OUDERS & COO en nu bestuurder van OUDERS VAN WAARDE in bijgaand artikel uitlegt ‘een mooi boek af te sluiten en een nieuw boek te openen’

Voor meer informatie: Persbericht nieuwe ouderorganisatie.pdf

Reacties