Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

Archief - maart 2014

Techniek heeft de toekomst

Gepubliceerd op: 12-03-2014 om 10:15

Vervolg artikel Thuis & School E- nieuws

Techniekweken
Basisschool Dijsselbloem in Voorburg is zelf met techniek gestart en vroeg de VTB-subsidie aan. Inmiddels gaat deze basisschool zonder de subsidie toch verder. Directeur Moesin Laghmich: “Wij wilden onze leerlingen een brede ontwikkeling meegeven. Daarin werken we samen met een VMBO-school uit de buurt, die zijn technieklokaal beschikbaar stelt. Ook komen leerlingen van die VMBO praktijklessen bij ons geven. Omdat we niet wilden verzanden in een techniekuurtje per week wat versloft, maar er echt mee bezig willen zijn, organiseerden we techniekweken. Een paar keer per jaar houden we een week met een thema. Het laatste thema was bruggen bouwen. De leerlingen krijgen eerst theorie over bruggen, het waarom en hoe. Iedere klas doet dat op zijn eigen niveau. Aan het einde van de week bouwen we dan ook echt bruggen die werken. Wij zien deze weken voor zelfvertrouwen zorgen bij onze leerlingen. Degenen die minder sterk met leren zijn, komen in deze week goed uit de verf. Maar ook de leerlingen die wel goed kunnen leren, worden gedwongen om anders over dingen na te denken. Dat is goed voor iedereen. Wij laten iedereen in zijn waarde, van onze docenten vragen wij geen dingen die ze niet kunnen of willen, daarin helpen we elkaar.”

 

Sleutelclub
In het plaatsje Kamerik in de provincie Utrecht startte drie jaar geleden de Sleutelclub Kamerik. “We huren een ruimte voor de Sleutelclub en in de afgelopen drie jaar kregen we veel materialen en gereedschap. Ook konden we door sponsoring zelf gereedschap kopen”, Paul Kasteleijn was vanaf het begin als vrijwilliger betrokken bij de Sleutelclub en twee van zijn kinderen zijn er iedere vrijdagavond actief. “Er is geen contributie om mee te doen, zodat ook en vooral de kinderen die het thuis niet gemakkelijk hebben, kunnen komen. Wij bieden een plek waar ze zichzelf kunnen zijn en waar iedereen gelijk is. Nadat we een lasapparaat hadden gekocht, vroeg een dertienjarige jongen of hij dat ook mocht doen. Hij kon dat heel goed, want thuis stond zo’n apparaat. Hierdoor kwamen er meer kinderen bij staan, ook zij wilden dat weleens proberen. Dirk is een goed voorbeeld van hoe we het beste in elkaar naar boven halen. Hij heeft een soort syndroom van Down en is op geen enkele school houdbaar, maar vanaf het moment dat hij hier binnenkwam, blijkt hij gouden handjes te hebben. De kinderen die bij ons komen zijn zeker niet alleen jongens, maar minstens zoveel meiden. Kinderen ontdekken hier wat het is om zelf dingen te maken en te repareren. Het gevolg is dat veel kinderen voor een technische opleiding kiezen. Iedere vrijdagavond is de club open. We bieden kinderen en volwassenen een plek om zichzelf te zijn en tegelijk ook een toekomst.”

 

Vergrijzing
Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs zei: “We willen techniek niet als apart vak op de basisschool brengen, maar overal doorheen weven. De meest gebruikte schoolboeken worden nu herschreven met techniek door alle vakken heen, techniek zit overal.” Meester Fons, die lesgeeft op het bijzonder onderwijs, laat dat al zien. Hij vertelt zijn klas niet alleen over vroeger, hij laat ze die tijd ook meemaken door met rugzakken door de school te trekken. Hij vertelt intussen over volumes (de inhoud van de rugzak, waarom je gaat zweten, waarom zweet zout is en waar het woord ‘zweten’ vandaan komt.
In de techniek is veel vergrijzing en er staan geen opvolgers klaar. De opleidingen sluiten onvoldoende aan op de arbeidsmark, er dreigt een tekort van 250.000 technici. Door het sluiten van het Techniekpact in 2012, verbonden overheid, scholen en bedrijven zich aan elkaar om voor de nodige technici te zorgen. De techniek is de maakindustrie en daar komt onze welvaart vandaan.

 

Door: Joke Heikens

Etniciteit geen rol bij financiering school

Gepubliceerd op: 11-03-2014 om 09:45

De afkomst van ouders gaat niet opnieuw een rol spelen bij het verdelen van overheidsgeld voor scholen met kinderen met leerachterstanden. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) heeft dat aan de Tweede Kamer geschreven.
Etniciteit werd tot 2006 gebruikt om te bepalen welke scholen veel kinderen hebben met een achterstand en daarmee recht hebben op extra geld. In 2006 werd dat afgeschaft, maar de Onderwijsraad pleitte vorig jaar september voor herinvoering van dat criterium. ‘Ondanks een inhaalslag hebben allochtone leerlingen nog steeds behoorlijke leerachterstanden”, zo concludeerde de raad destijds.
Lees het artikel verder via Docentenplein.nl

Ook scholieren kunnen voortaan cum laude slagen

Gepubliceerd op: 10-03-2014 om 13:26

Scholieren kunnen binnenkort het predikaat cum laude op hun diploma krijgen en mogen bepaalde vakken op een hoger niveau gaan volgen als zij dat aankunnen. Dat zijn enkele plannen van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) om toptalent onder scholieren meer aandacht te geven. Lees het hele artikel op Volkskrant.nl

Mbo deelt zorg over taal en rekenen

Gepubliceerd op: 10-03-2014 om 13:24

Het middelbaar beroepsonderwijs deelt de zorgen van de pabo’s over de taal- en rekenvaardigheid van mbo-leerlingen die naar deze opleiding willen, maar zulke leerlingen moet je niet zomaar weigeren. “Terugsturen aan de poort vinden wij de makkelijkste weg”, zei voorzitter Van Zijl van de MBO-raad op Radio 1.

Hogescholen zeggen dat nu te veel mbo-instromers uitvallen en willen hun taal- en rekenniveau vooraf kunnen testen. Van Zijl vindt dat te kort door de bocht en wil overleg met de hogescholen en het ministerie over het vergroten van de vaardigheden.
Lees het hele artikel op NOS.nl

Pabo wil mbo’ers selecteren

Gepubliceerd op: 10-03-2014 om 13:22

Studenten met een mbo-diploma die naar de lerarenopleiding op hbo-niveau (pabo) willen, moeten vooraf gescreend worden of ze wel voldoende kennis hebben. Nu is hun niveau vaak zo laag en kost het bijspijkeren zoveel tijd, dat het ten koste gaat van de onderwijskwaliteit. Daarvoor pleit de Vereniging Hogescholen in een vandaag verstuurde brandbrief aan de vaste Kamercommissie voor Onderwijs.
Lees het hele artikel op Trouw.nl

Dag van de dialoog VO 2020: meld u aan!

Gepubliceerd op: 03-03-2014 om 11:24

Op zaterdag 15 maart organiseert de VO-raad de Dag van de Dialoog VO2020 voor docenten, ouders en leerlingen uit het voortgezet onderwijs in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Op deze symbolische plek waar historie en innovatie samenkomen, staan ze samen stil bij de vraag: hoe ziet het onderwijs in 2020 eruit? Onder aanvoering van voorzitter Paul Rosenmöller kijken ze naar maatschappelijke trends die van invloed zijn op het onderwijs en gaan ze in gesprek over hoe we ons kunnen voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst. 

Docenten, ouders en leerlingen zijn van harte uitgenodigd om mee te praten op de Dag van de Dialoog. Er is ruimte voor 80 docenten, 25 ouders en 25 leerlingen. Na een plenaire start, gaan we in kleine groepjes uiteen (docenten, ouders en leerlingen apart). Aan de hand van een aantal vragen, gaan we met elkaar in gesprek over hoe jullie het onderwijs van de toekomst zien.

Bekijk het programma en meld u aan (kan tot uiterlijk 12 maart 2014).