Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

Archief - maart 2014

Daling gebruik kinderopvangtoeslag zet door

Gepubliceerd op: 31-03-2014 om 17:21

In 2013 is het gebruik van kinderopvangtoeslag met 18% gedaald. Het aantal kinderen op de opvang waarvoor toeslag wordt aangevraagd, is met tien procent gedaald en het aantal uren dat een kind opvang heeft met acht procent.
De daling is het grootst bij ouders met een hoger inkomen. Ouders met een inkomen boven 118.189 euro ontvingen in 2013 geen toeslag meer voor hun eerste kind. De daling in het aantal uren komt waarschijnlijk doordat ouders steeds flexibeler uren kunnen inkopen bij de kinderopvang. Verder zijn ouders minder gaan werken. Dit komt door de slechte economische situatie waardoor veel ouders hun baan verliezen. Dit heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer gemeld. Lees verder via Rijksoverheid.nl

Eenderde schoolleiders scoort onvoldoende

Gepubliceerd op: 31-03-2014 om 17:03

Meer dan een op de drie schooldirecteuren scoort onvoldoende op de kwaliteiten die van een schoolleider verwacht mogen worden. Slechts 3 tot 7 procent presteert goed op alle punten, de helft voldoet aan de basisvoorwaarden. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van de Onderwijsinspectie naar de kwaliteiten van schoolleiders. Lees verder op Trouw.nl

Kinderen worden bij scheiding beter beschermd

Gepubliceerd op: 31-03-2014 om 17:00

Steeds vaker lopen scheidingen uit op juridische gevechten. De kinderen zijn daarvan de dupe. Daarom gaat het kabinet nu maatregelen nemen om het aantal vechtscheidingen terug te dringen.
Er komt een proef: echtparen die in scheiding liggen en al bekend staan als ‘probleemgezin’ krijgen een maatschappelijk werker en een bemiddelaar toegewezen. Die moeten zien te voorkomen dat de scheiding uit de hand loopt. Ook kunnen rechters een curator aanwijzen, die puur opkomt voor de belangen van het kind. Daarnaast komt er meer geld voor hulpverlening en een landelijke campagne die mensen aanmoedigt in te grijpen bij een vechtscheiding. Lees verder via RTLnieuws.nl

Veel ouders weten nog te weinig van passend onderwijs: tips!

Gepubliceerd op: 25-03-2014 om 10:11

BRON: CPS.nl
Veel ouders weten nog niet wat passend onderwijs inhoudt, of hebben een vertekend beeld door de eenzijdige media-aandacht. Willen we passend onderwijs tot een succes maken, dan is de betrokkenheid van ouders onmisbaar. Informeer ouders goed (en tijdig!) over de manier waarop passend onderwijs op uw school wordt vormgegeven.

Echt goed samenwerken vraagt natuurlijk wel meer. Dat geldt voor alle kinderen, en in het bijzonder voor kwetsbare leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 9 tips helpen u om goed en slim samen te werken met ouders.

1. Begin elk schooljaar met een startgesprek met de ouders en hun kind erbij Deze investering verdient zich dubbel en dwars terug, ook in tijd. Ga nooit aan het werk met een leerling zonder dat je zijn ouders kent. Onbekend maakt al gauw onbemind.

2. Stuur op korte termijn een brief naar de ouders van rugzakleerlingen Geef hierin aan welk arrangement voor hun kind geldt na 1 augustus 2014 en welke  overgangsregeling eventueel van toepassing is en bij wie ze terecht kunnen met vragen.

3. Wees transparant Over de toelatingsprocedure die de school hanteert, over het bieden van een passend arrangement en de rol van het samenwerkingsverband. Maak een stappenplan op papier en geef dat mee aan de ouders. Of laat het samenwerkingsverband een flyer maken voor ouders.


Lees verder

Deze week: de Week van passend onderwijs

Gepubliceerd op: 25-03-2014 om 09:58

Deze week, van maandag 24 tot en met vrijdag 28 maart, staat passend onderwijs centraal. In het hele land organiseren scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, sector- en vakorganisaties en ouderverenigingen activiteiten gericht op passend onderwijs. Met het doel alle betrokkenen te informeren, te inspireren en ervaringen te delen om met de uitvoering in de dagelijkse praktijk aan de slag te gaan.
Lees meer op Passendonderwijs.nl

‘Scholen moeten praten over Marokkanen’

Gepubliceerd op: 24-03-2014 om 14:57

Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch (PvdA) en docente Fati Benkaddour roepen docenten op om in de klas gesprekken te voeren over het bestaansrecht van Marokkaans-Nederlandse kinderen in Nederland. Hieraan is grote behoefte, zo blijkt uit de verzoeken die zij krijgen van ouders na de uitingen van PVV-leider Geert Wilders.
Ook kinderen van autochtone ouders vragen waarom hun Marokkaanse vriendjes huilen en bang zijn. Alle ouders moeten bij scholen aandringen op lessen en schoolgesprekken, vinden Marcouch en Benkaddour. Lees verder op Metronieuws.nl

Percentage (zeer) zwakke scholen neemt af

Gepubliceerd op: 24-03-2014 om 14:54

Steeds minder scholen zijn zwak of zeer zwak. In het basisonderwijs voldeden in het afgelopen schooljaar 97,8 procent van de scholen aan de minimumeisen van de inspectie. In het speciaal basisonderwijs 96,6 procent, in het voortgezet onderwijs 89,9 procent en in het (voortgezet) speciaal onderwijs 91,0 procent. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs. Lees verder op Nationaleonderwijsgids.nl

Onderzoek naar geïntegreerd toezicht brede scholen

Gepubliceerd op: 14-03-2014 om 15:40

PGV Nederland (voorheen GGD Nederland) en de Inspectie voor het Onderwijs willen een gezamenlijk toezichtkader voor geïntegreerde voorzieningen voor kinderopvang en onderwijs. Dit jaar onderzoeken ze de mogelijkheden daarvoor. Als het aan de Kamer ligt, wordt het gezamenlijke toezichtkader in de eerste helft van 2015 ingevoerd. Dit schrijft minister Asscher in een brief.

Voor scholen en voor kinderopvang gelden op dit moment verschillende wet- en regelgeving en kwaliteitseisen. Dat stelt Brede scholen en Integrale Kindcentra voor problemen. Zo komt het in de praktijk voor dat een lokaal voor onderwijs wordt goedgekeurd, maar een paar uur later met dezelfde kinderen en (gedeeltelijk) dezelfde medewerkers wordt afgekeurd voor buitenschoolse opvang. Lees verder via Kinderopvantotaal.nl

Week van het Passend Onderwijs

Gepubliceerd op: 14-03-2014 om 15:35

Tijdens de Week van Passend onderwijs 24 tot 28 maart kunnen we passend onderwijs – letterlijk en figuurlijk – goed op de kaart zetten. Deze week biedt ouders, scholen en andere betrokkenen mogelijkheden om met elkaar het gesprek aan te gaan over hoe passend onderwijs vorm krijgt op school en in de klas. Of om te laten zien wat voor moois er al gebeurt. Al meer dan 100 scholen en samenwerkingsverbanden hebben zich aangemeld om iets bijzonders te doen in de Week van passend onderwijs. Voorbeelden van activiteiten vindt u op de website Passend onderwijs. Lees verder via Rijksoverheid.nl

Aanmelden excellente school 2014

Gepubliceerd op: 14-03-2014 om 15:32

De aanmelding staat open voor alle scholen in het voortgezet onderwijs, inclusief het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Een onafhankelijke jury beoordeelt in een aantal rondes welke scholen in aanmerking komen voor het predicaat excellente school. De jury vraagt scholen om zich aan te melden door middel van een zelfevaluatie. Kandidaat-excellente scholen worden vervolgens uitgenodigd om in juni 2014 een korte presentatie te geven. Vanaf eind augustus tot half oktober 2014 brengt de jury een bezoek aan de scholen die in de ogen van de jury veelbelovend zijn. Lees verder via Rijksoverheid.nl