Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

Archief - februari 2014

Ruim helft scholieren heeft of is online gepest

Gepubliceerd op: 27-02-2014 om 14:04

Jongeren die online pesten of via chatprogramma’s seksuele grenzen overschrijden, vertonen hetzelfde probleemgedrag als slachtoffers daarvan. Dat blijkt uit een langlopend onderzoek dat 18 februari werd gepresenteerd op een conferentie van Hogeschool NHL en kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers WPF. Het project Jeugd & Cybersafety bracht het internetgedrag van jongeren in kaart. Van de scholieren heeft ruim de helft online problemen gehad. Daarbij vertonen daders en slachtoffers in vrijwel alle opzichten hetzelfde gedrag. Lees het hele artikel op NJI.nl

Opstellen ouderschapsplan leidt vaak tot ruzie

Gepubliceerd op: 27-02-2014 om 14:01

Het opstellen van een ouderschapsplan na een scheiding leidt in de praktijk tot meer ruzie tussen scheidende ouders. Daarmee lijkt het ouderschapsplan averechts te werken, aldus echtscheidingsdeskundigen Ed Spruijt en Inge van der Valk. Het verplichte ouderschapsplan werd vijf jaar geleden ingevoerd. In het ouderschapsplan staan afspraken over de opvoeding. Vooral de gelijkwaardigheid tussen ouders die als uitgangspunt geldt voor het plan leidt volgens Spruijt tot conflicten, omdat beide ouders nu evenveel inbreng eisen in de opvoeding.
Lees het hele artikel op NJI.nl

 

 

 

Maatschappelijke stage niet langer verplicht per 1 augustus 2014

Gepubliceerd op: 25-02-2014 om 12:09

De maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs is vanaf 1 augustus 2014 geen verplichte eindexameneis meer. Hiermee wordt een afspraak uit het Regeerakkoord uitgevoerd.

De extra middelen die scholen kregen voor de organisatie van de maatschappelijke stage worden stopgezet nu ook de verplichting vervalt. Veel scholen hebben inmiddels een netwerk opgebouwd om de maatschappelijke stage mogelijk te maken. Als scholen hiervoor kiezen, kunnen ze doorgaan met de maatschappelijke stage. Alle uren die aan de maatschappelijke stage worden besteed tellen mee als onderwijstijd. Om scholen in staat te stellen tijdig en zorgvuldig te anticiperen op de toekomstige situatie, hanteert staatssecretaris Dekker een ruime financiële overgangstermijn. De verplichting vervalt met ingang van 1 augustus 2014 en de extra bekostiging vervalt een jaar later.
BRON: Rijksoverheid.nl

Book Buddies: voorlezen aan katten

Gepubliceerd op: 24-02-2014 om 14:52

In Amerika is een nieuw initiatief opgedoken: Book Buddies. Kinderen stellen zich op als vrijwilliger om katten uit het asiel voor te lezen. Beetje gek misschien, maar wel twee vliegen in 1 klap: de eenzame katten krijgen hierdoor liefde en aandacht en de kinderen verbeteren laagdrempelig hun leesvaardigheid! Waarom niet? Lees het hele artikel via YoungWorks.nl

Gat in de broek: de school betaalt wel

Gepubliceerd op: 24-02-2014 om 14:48

Doorgeknipte schoenveters, een defecte iPad, verf op dure merkkleding: scholen krijgen steeds vaker bonnetjes op hun bureau van ouders die geld eisen voor de kapotte spullen van hun kind. Dat constateren grote assurantiemakelaars en scholen. Jaarlijks krijgen basis- en middelbare scholen duizenden bonnetjes binnen. Lees het hele artikel op AD.nl

‘Laat kinderen zo snel mogelijk alleen naar school gaan’

Gepubliceerd op: 21-02-2014 om 15:14

Kinderen moeten zo snel mogelijk zonder begeleiding naar school lopen of fietsen. Op die manier doen ze snel ervaring op in het verkeer. Dat stelt Veilig Verkeer Nederland (VVN), na een enquête onder 1847 ouders met kinderen op de basisschool.
39 procent van de ouders brengt zijn kind naar school omdat het anders te gevaarlijk is. 
61 procent doet dat ook omdat de kinderen nog te jong zijn om alleen te gaan. 42 procent van de ondervraagden zegt het ook ‘gewoon gezellig’ te vinden om de kinderen te brengen. Lees het hele artikel op RTLnieuws.nl 

Vanavond (21 februari) in RTL nieuws om 19:30u een reactie van OUDERS VAN WAARDE op deze stelling.

Seksvragen in gezondheidsonderzoek GGD onder 13- jarigen: reactie OUDERS VAN WAARDE

Gepubliceerd op: 18-02-2014 om 14:37

In verschillende nieuwsmedia is te lezen dat de VVD stelt dat de gezondheidsonderzoeken van de JGZ (Jeugdgezondheidszorg) ongericht zijn en te ver gaan. Brigitte van der Burg: “Jongeren worden ongericht bevraagd over hun seksueel gedrag, daarmee komen de GGD ’s tot ver in de slaapkamer. Wij vinden het onwenselijk om jongeren tot in detail te bevragen over hun seksueel gedrag of andere persoonlijke ervaringen.” Volgens GGD Nederland is gericht onderzoek juist noodzakelijk om de gezondheid van jongeren te kunnen waarborgen.

Reactie van Werner van Katwijk, Directeur van OUDERS VAN WAARDE:
Veel kinderen van die leeftijd zijn nog niet aan seks toe, maar we zien, gelukkig in een beperkte mate dat die seksuele contacten er wel zijn. Op dit gebied is er sprake van een ‘spagaat’ hoe je je als ouderorganisatie moet opstellen. Op tijd ingrijpen is belangrijk, maar vragenlijsten van de GGD mogen nooit de suggestie bij kinderen wekken dat seksuele contacten op die leeftijd normaal zijn. Het is belangrijk dat ouders hun kinderen thuis voorbereiden dat ze dit soort vragen op school voorgelegd krijgen. De GGD moet dus eerst de school en de ouders op de hoogte stellen. Geef daarbij aan dat het normaal is dat je ‘nee’ kan invullen op de vraag ‘of je al seksuele contacten hebt gehad’. De vragen moeten kinderen niet het gevoel geven dat ze er niet bij horen als ze nog geen seksuele contacten hebben. Het is belangrijk dat scholen, in overleg met ouders, peilen hoe het met een kind gaat.

Lees de nieuwsberichten via: AD.nl, RTLnieuws.nl

Meer jonge gamers komen van verslaving af

Gepubliceerd op: 17-02-2014 om 15:04

Steeds meer jongeren zoeken behandeling voor hun gameverslaving. In 2013 behandelde Jellinek meer dan 50 jongeren die aan games verslaafd waren. Dat is een forse stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Van gameverslaving is sprake als iemand meer dan 16 uur in de week speelt en daardoor slechter functioneert. Het zijn vooral tieners, maar ook steeds meer twintigers, en meestal zijn het jongens, aldus Jellinek.
Lees het hele artikel op rtlnieuws.nl

Misverstanden over voeding

Gepubliceerd op: 17-02-2014 om 14:45

Het Voedingscentrum wil korte metten maken met misverstanden over wat gezonde voeding is en stuurde afgelopen week de folder ‘OEPS! Drie misverstanden die er nog steeds met de paplepel ingaan’ naar 4000 kinderopvanglocaties.
De folder is speciaal ontwikkeld voor de kinderopvang. Drie misverstanden over zogenaamd gezonde voedingsmiddelen worden in de folder behandeld: (smeer)leverworst, smeerkaas en diksap. Deze producten zijn ongekend populair in de kinderopvang.
Lees het hele artikel op Kinderopvangtotaal.nl

Betere start beginnende leraar

Gepubliceerd op: 14-02-2014 om 12:58

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (Onderwijs) trekken ruim €80 miljoen uit om beginnende leraren beter voor te bereiden op hun werk voor de klas. Het geld gaat naar circa zestig initiatieven die het onderwijs op de pabo’s en lerarenopleidingen beter laten aansluiten op de praktijk op scholen in het primair en voortgezet onderwijs en in het mbo.
Lees het hele artikel op Rijksoverheid.nl