Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

Archief - december 2013

Scholen moeten opschieten met passend onderwijs

Gepubliceerd op: 05-12-2013 om 11:10

Scholen moeten vaart maken met de inhoudelijke voorbereiding van passend onderwijs. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW doet er goed aan om de ondersteuning bij de invoering te versterken. Dat blijkt uit het eindrapport van de Evaluatie- en Adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO).

Vanaf volgend schooljaar zijn er minder regels voor het bepalen welke leerlingen in aanmerking komen voor welke vorm van extra steun in het onderwijs. Maar ouders hebben nog geen idee hoe dat gaat en de gemiddelde school voor voortgezet onderwijs lijkt niet klaar om hen tijdens de open dagen in januari goed voor te lichten. Leerkrachten weten nog niet goed wat passend onderwijs van hen vraagt.

De ECPO concludeert dat het moeilijk zal zijn te bepalen wanneer passend onderwijs een succes is. De Tweede Kamer verwacht dat de invoering van passend onderwijs zal leiden tot minder bureaucratie en een duidelijke verantwoording van de financiën. De commissie voorspelt dat die verwachtingen nauwelijks of niet zullen uitkomen.

Bron: Nieuwsbrief Jeugd

Vragen over passend onderwijs? Bel gratis 0800 5010 of kijk op onze site!

Het is officieel: 650 miljoen extra voor onderwijs

Gepubliceerd op: 04-12-2013 om 14:50

De 650 miljoen euro extra voor het onderwijs is er nu definitief: de regeling die het bedrag benoemt is in de Staatscourant gepubliceerd.

Voor de besturen in het primair onderwijs geldt dat zij in december recht hebben op 183,90 euro extra per leerling. Besturen in het voortgezet onderwijs hebben in december recht op 223,63 euro extra per leerling. In de regeling is niet vastgelegd waaraan het geld moet worden besteed. Er staat bijvoorbeeld niet in of het voor personele of materiële bekostiging bedoeld is.

Lees het gehele artikel op docentenplein.nl

geld

Nederlands onderwijs behoort tot Europese top

Gepubliceerd op: 04-12-2013 om 13:16

VO-raad waarschuwt wel voor eenzijdige kijk op onderwijskwaliteit

PISA-onderzoek laat zien dat het Nederlandse onderwijs leerlingen een uitstekende basis biedt. Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad: “We zijn trots dat het Nederlandse onderwijs internationaal stabiel goed scoort en dat onze leerlingen op het gebied van wiskunde zelfs tot de mondiale top behoren. Wel moeten we oppassen dat we ons op deze lijst niet blind staren. Met een eenzijdig accent op de waardering van meetbare cognitieve doelen doen we onze leerlingen tekort.”

Met een 10e plaats voor wiskunde, een 14e plaats voor leesvaardigheid en een 15e plaats voor natuurwetenschappen zijn de scores van Nederland vergelijkbaar met de PISA-scores van de voorgaande peiling van 2009. Voor wiskunde is Nederland in de PISA-ranking weer terug in de top 10. De resultaten voor leesvaardigheid en natuurwetenschappen zijn licht gedaald ten opzichte van de peiling van 2009.

De Nederlandse prestaties laten zien dat we ons nog steeds uitstekend kunnen meten met de Europese en internationale top. We bieden leerlingen een goed fundament voor wiskunde, natuurwetenschappen en leesvaardigheid. De opdracht voor middelbare scholen reikt echter verder: ze bieden leerlingen -naast een brede cognitieve basis- ook de mogelijkheid om zich op creatief, praktisch en sociaal vlak te ontwikkelen en te ontdekken waar hun talenten liggen. Deze aspecten laten zich echter moeilijk ‘meten’ in een internationale peiling, maar zijn cruciaal voor de toekomstkansen van leerlingen in een globaliserende en competitieve arbeidsmarkt. Het risico is groot dat een internationale benchmark als PISA als dè graadmeter voor onderwijskwaliteit wordt gezien en dat beleidsmakers daarom sterk gaan sturen op meetbare maar smalle doelen van het onderwijs.

De VO-raad schaart zich achter het recente advies van de Onderwijsraad Een smalle kijk op onderwijskwaliteit, waarin deze pleit voor meer aandacht voor een breder vakkenaanbod en meer algemene vorming. We delen de analyse dat de continue beleidsaandacht voor taal en rekenen tot een verschraling van het onderwijsaanbod heeft geleid en tot sterke sturing van scholen op de opbrengsten op deze specifieke domeinen. Paul Rosenmöller: “Een goede basis in taal en rekenen is belangrijk, maar met een eenzijdig accent op de waardering van meetbare cognitieve doelen doen we onze leerlingen tekort. Voor de samenleving van morgen zullen we hen juist ook bagage mee moeten geven op het gebied van ondernemerschap, probleemoplossend vermogen, samenwerking, creativiteit en vakmanschap.”

Tip! Bekijk ons aanbod Lezen & Rekenen

Hoe tevreden bent u over Thuis&School E-nieuws?

Gepubliceerd op: 03-12-2013 om 11:21

Leest u Thuis&School E-nieuws van OUDERS VAN WAARDE? Vul dan onze korte enquête in. Om E-nieuws nog beter af te stemmen op uw wensen, horen wij graag uw mening. En: u maakt direct kans op een dagje attractiepark met het hele gezin. OUDERS VAN WAARDE mag 4 kaartjes weggeven!

U kunt de enquête invullen tot en met 13 december. Het invullen kost u slechts 4 minuten van uw tijd. Vul de vragenlijst hier in.

Bij voorbaat dank voor de moeite.

Cover enieuws okt 2013

 

 

Nibud: Ouders belangrijker dan vrienden

Gepubliceerd op: 03-12-2013 om 10:59

Middelbare scholieren praten vaker en meer met ouders over geld dan met vrienden en broers of zussen. Scholieren geven zelf aan dat hun ouders de belangrijkste leer- en informatiebron over geld zijn. Dit blijkt uit het onderzoek Scholieren, geld & de invloed van ouders, van het Nibud dat vandaag is gepresenteerd. Het onderzoek laat zien dat ouders veel invloed hebben op het leen- en spaargedrag van scholieren. Scholieren willen zelf ook graag door hun ouders worden geholpen. Daarnaast blijkt dat scholieren meer sparen en minder lenen als er thuis zak- en kleedgeld wordt gegeven en als ouders actief betrokken zijn bij de financiële opvoeding. Het Nibud vindt het positief om te zien dat hoewel vrienden op de middelbare school een steeds grotere plaats in het leven van scholieren innemen, de ouders nog steeds een belangrijke rol spelen op het gebied van geld.

82% van de scholieren praat iedere maand met ouders over geld
Ruim 80% van de scholieren praat minimaal een keer per maand met zijn ouders over geld. Met vrienden doet 61% van de scholieren dat, en met broers of zussen 37%. Meisjes praten meer met hun ouders dan jongens. En hoe ouder ze zijn, hoe meer scholieren over geld praten. Scholieren die regelmatig met hun ouders praten over geldzaken hebben ook vaker van hun ouders geleerd om te sparen, bewust geld uit te geven en te internetbankieren. Mijn ouders helpen mij om te sparen, zegt 53% van de scholieren Mijn ouders helpen mij geld bewust uit te geven, zegt 65% van de scholieren Mijn ouders leren mij internetbankieren, zegt 70% van de scholieren

Ouders grote invloed op spaar- en leengedrag
Scholieren die regelmatig met hun ouders praten over geld, lenen minder vaak dan scholieren die niet met hun ouders praten (34% tegen 44%). Uit het Nibud-onderzoek Scholieren, geld & de invloed van ouders blijkt ook dat scholieren vaker sparen als de ouders helpen bij het bewust uitgeven van geld. Daarnaast blijkt dat scholieren die zak- en kleedgeld krijgen vaker sparen dan scholieren die dat niet krijgen (85% tegen 77% ).

Scholieren zien ouders als belangrijkste leerbron
Opvallend vindt het Nibud het dat scholieren ook zelf aangeven dat zij het meest van hun ouders leren over geldzaken. Bijna tweederde van de scholieren (64%) zegt dat zij het meest van hun ouders leren. En scholieren die regelmatig met hun ouders praten over geld vinden hun ouders een belangrijkere leerbron dan scholieren die bijna nooit met hun ouders over geld praten (70% tegen 38%).

Het Nibud benadrukt dan ook dat ouders met hun kinderen het gesprek over geld moeten aangaan en samen afspraken maken. Ook diverse internationale onderzoeken laten positieve verbanden zien tussen de rol die ouders spelen op het gebied van financiële opvoeding en het financiële gedrag van kinderen.

Achtergronden bij het onderzoek
Het onderzoek Scholieren, geld & de invloed van ouders is een verdiepingsonderzoek van het Nibud Scholierenonderzoek 2012-2013. Van november 2012 tot en met februari 2013 hebben 3.896 scholieren de online vragenlijst ingevuld. Scholieren die hun mailadres hadden achtergelaten is gevraagd een tweede vragenlijst in te vullen. 1.198 respondenten hebben deze tweede vragenlijst ingevuld.

Dit onderzoek presenteert de resultaten op deze verdiepende vragenlijst. De respondenten zijn herwogen naar geslacht, leeftijd en provincie zodat het onderzoek een representatieve weergave geeft van scholieren op vmbo, havo en vwo in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd met medewerking van Stichting Weet Wat Je Besteedt. Voor deze organisatie is nog een aparte analyse gemaakt naar gedrags- en houdingskenmerken van scholieren.

Download het rapport: Scholieren, geld & de invloed van ouders. De rol van ouders bij het financiële gedrag van scholieren (pdf)

Bron: Nibud.nl

Tip! OUDERS VAN WAARDE organiseert kant-en-klare ouderbijeenkomsten op scholen over financiele opvoeding.

Armoede rukt op in Nederland

Gepubliceerd op: 03-12-2013 om 10:47

De opmars van de armoede in het welvarende Nederland lijkt vooralsnog onstuitbaar. In 2012 nam de armoede evenals het jaar ervoor sterk toe. Dat concluderen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het Armoedesignalement 2013. De rapportage wordt dinsdag gepubliceerd.

Het Armoedesignalement schetst voor honderdduizenden Nederlanders een beeld van te weinig geld in de portemonnee voor eten en drinken, voor kleren en vakantie. Vooral ook wonen drukt op de uitgaven van de mensen met een klein inkomen. De achterstand op huur of hypotheek groeit, aldus het CBS. Acht op de tien huishoudens met risico op armoede ondervindt directe financiële problemen en ziet zich steeds vaker genoodzaakt geld te lenen.

Lees het gehele artikel op MSN.com.

 

ouders