Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

Vooral ouders basisschoolkind betrokken bij school

Aangemaakt op: 03-10-2013 om 07:28

Vooral ouders in het basisonderwijs zijn actief betrokken bij het onderwijs van hun kinderen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau naar ouderparticipatie in het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo, dat 23 september verscheen.

Naarmate kinderen ouder worden, neemt praktische ouderlijke hulp als voorlezen en helpen bij huiswerk af en verschuift betrokkenheid naar praten over school en toekomst, toezichthouden op huiswerk maken, spijbelen en schooluitval.

In het basisonderwijs vraagt 41 procent van de ouders om meer aandacht voor leerachterstanden, wil 29 procent dat de school het maximale uit alle leerlingen haalt en verwacht 16 procent dat de school uitblinkers stimuleert. In het voortgezet onderwijs gaat dat om respectievelijk 46, 39 en 23 procent; in het mbo is dat 66, 48 en 30 procent.

Leerkrachten en schoolleiders merken dat laagopgeleide ouders en ouders met een migrantenachtergrond moeilijker zijn te bereiken. Ook problematische thuissituaties van leerlingen en studenten, zoals gescheiden ouders, kunnen de samenwerking belemmeren.

Bron: Nieuwsbrief Jeugd

OUDERS VAN WAARDE is de christelijke ouderorganisatie voor ouders, ouder- en medezeggenschapsraden in het onderwijs. Wij zetten ons in voor een goede samenwerking tussen school en thuis.

Reacties