Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

Archief - augustus 2013

Nibud-onderzoek: bijna helft vijfjarigen krijgt zakgeld

Gepubliceerd op: 26-08-2013 om 06:41

Zo’n 45% van alle vijfjarigen krijgt zakgeld. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is verrast over dit hoge percentage. Het instituut adviseert om rond zes jaar met zakgeld te beginnen en had niet verwacht dat zoveel ouders al aan hun vijfjarigen zakgeld geven. In totaal krijgt 70% van de kinderen op de basisschool zakgeld. Dit blijkt uit het Nibud-kinderonderzoek 2013 dat het instituut met hulp van ING heeft uitgevoerd. Het instituut is verbaasd over het hoge percentage tienjarigen dat nog geen zakgeld krijgt: 19%. De belangrijkste reden voor deze ouders om geen zakgeld te geven is dat zij vinden dat hun kind geen zakgeld nodig heeft, omdat zij alles voor hun kind betalen. Het Nibud vindt dat in principe ieder kind zakgeld nodig heeft, omdat het daarmee leert omgaan met geld. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat meer dan de helft van de tienplussers een mobiele telefoon heeft. De kosten daarvan worden voornamelijk door de ouders betaald.
Lees verder

Veel hoofdluis na vakantie: 88% van alle scholen controleert

Gepubliceerd op: 20-08-2013 om 11:36

Oproep aan alle basisscholen voor Landelijke Hoofdluismeting 2013

Na Zuid-Nederland maken nu ook de regio’s Noord en Midden zich op voor een nieuw schooljaar. Voor ouders en scholen neemt de start van een nieuw jaar vaak een hoop voorbereiding met zich mee. Zo staat er voor veel scholen een grote hoofdluiscontrole op de planning. Want wat blijkt? Na een vakantie is het vaak raak en wordt er relatief veel hoofdluis geconstateerd bij basisschoolleerlingen. Dit komt met name door een beperkte controle op hoofdluis tijdens de vakantie. 88% van de scholen zegt haar leerlingen na iedere schoolvakantie op hoofdluis te controleren. Ondanks dat het merendeel van deze scholen ouders actief vraagt om thuis ook regelmatig te controleren, treft maar 21% van de ouders voldoende maatregelen, aldus de scholen.
Lees verder

Frisdrank leidt tot agressie bij vijfjarigen

Gepubliceerd op: 19-08-2013 om 06:40

Kinderen die vier of meer glazen frisdrank per dag drinken zijn twee keer zoveel geneigd om dingen van anderen kapot te maken, in gevechten te belanden en mensen aan te vallen. Ze kunnen ook moeilijk geconcentreerd blijven en trekken zich vaker terug vergeleken bij leeftijdsgenoten die geen frisdrank drinken.

Dit concluderen onderzoekers onder leiding van de Columbia University in New York vrijdag in the Journal of Pediatrics.

Lees het hele artikel op NU.nl.

Kinderen soms onterecht uit huis geplaatst

Gepubliceerd op: 19-08-2013 om 06:38

Door onjuiste rapportages van Jeugdzorg worden kinderen soms onterecht uit huis geplaatst. Dat zeggen advocaten, Kamerleden en hoogleraren zaterdag in het AD.

Gezinsvoogden van Bureau Jeugdzorg presenteren meningen volgens de krant als feiten. Ook zouden ze passages uit oude rapporten zonder controle meenemen in nieuwe analyses. Verder wordt de bron van hun informatie vaak niet genoemd.

Het is belangrijk om te weten wat de bron is, legt de Bredase kinderrechter Jolande Calkoen-Nauta in de krant uit. “Als er bijvoorbeeld staat dat iemand borderline heeft, moeten wij weten wie dat heeft gezegd. Was dat de ex of de psycholoog?”

Lees het hele artikel op NU.nl.

Checklist voor 18-jarigen: heb jij je geldzaken op orde?

Gepubliceerd op: 15-08-2013 om 11:34

Acht op de tien 17-jarigen weten dat er financieel iets gaat veranderen, maar vaak niet exact wat en hoe. Wijzer in Geldzaken heeft daarom een checklist gemaakt waarmee je kan kijken of jij goed bent voorbereid. Bekijk de checklist op de site van RTL nieuws.

Jongeren lage inkomens vaker naar huisarts

Gepubliceerd op: 12-08-2013 om 12:54

Jongeren in huishoudens met een lager inkomen gaan vaker naar de huisarts, maar minder naar de tandarts.  Dat blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De resultaten zijn verdeeld in vijf inkomensgroepen van elk 20 procent.

In de laagste inkomensgroep is 69 procent van de jongeren (2 tot 25 jaar) vorig jaar minimaal een keer naar de huisarts geweest. Onder jongeren in de hoogste inkomensgroep ligt dit percentage iets lager, namelijk 64 procent.

Lees het hele artikel op NUGeld.nl

15 procent Nederlandse jongeren is te zwaar

Gepubliceerd op: 12-08-2013 om 12:53

Ongeveer 15 procent van de Nederlandse jongeren tussen 2 en 25 jaar is te zwaar, 3 procent heeft zelfs last van ernstig overgewicht. Dat blijkt uit woensdag naar buiten gebrachte cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In tegenstelling tot de resultaten vinden de ondervraagde jongeren bijna allemaal dat ze in goede gezondheid verkeren. Lees het hele artikel op NU.nl.

Ouders zoeken hulp bij Opvoedpoli

Gepubliceerd op: 12-08-2013 om 07:24

Ouders wenden zich steeds vaker tot de Opvoedpoli als zij opvoedvragen of -problemen hebben. Volgens oprichtster Linda Bijl speelt de crisis hierin een rol. Steeds meer kinderen groeien op in armoede waardoor problemen thuis toenemen en ouders hun prioriteit leggen bij het oplossen van financiële problemen.

Het aantal mensen dat aanklopte, steeg het afgelopen jaar met 43 procent. In 2011 namen ingeveer 7000 mensen contact op met de Opvoedpoli. In 2012 waren het er 3000 meer. Er zijn de afgelopen jaar dan ook meer Opvoedpoli’s bijgekomen. Na Amsterdam kunnen ouders ook terecht in Den Haag, Utrecht, Zwolle en Enschede.

Spijbelen of gedragsproblemen
De Opvoedpoli bestaat sinds 2008. Het bureau biedt hulp aan ouders die met opvoedproblemen zitten. Bijvoorbeeld als zij een spijbelend kind hebben er er geen raad mee weten of als een kind lastig gedrag vertoont waar een ouder geen antwoord op heeft. In een gesprek wordt gezocht naar een oplossing. Volgens Bijl hebben ouders veel behoefte aan een plek waar je direct terecht kunt met problemen.

Prioriteit
Bijl denkt dat problemen zich opstapelen bij gezinnen in deze crisistijd. Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit, stijgt. Ouders leggen hun prioriteit bij het oplossen van financiële vraagstukken en niet bij de opvoeding van hun kind. Soms komen ouders vanuit zichzelf bij de Opvoedpoli, maar zij zijn vaak doorgestuurd door de huisarts of Bureau Jeugdzorg.

Bron: Kinderopvangtotaal.nl

Tip! Als ouder vragen over het onderwijs? Bel gratis 0800 5010, onze landelijke informatie- en adviesdienst of stel uw vraag via onze site.    

Moeilijk de vinger te leggen op pestcijfers

Gepubliceerd op: 12-08-2013 om 07:15

Eens in de zoveel tijd komen er weer cijfers uit over het aantal kinderen dat wordt gepest, op het schoolplein, in de klas en op internet. Maar hoeveel kinderen daadwerkelijk slachtoffer zijn van pesten, daar is moeilijk de vinger op te leggen. Dat zegt Frits Goossens, onderzoeker en hoofddocent aan de faculteit psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en een van de auteurs van het boek Pesten op school.

Woensdag publiceerde het CBS cijfers over cyberpesten. Volgens het statistiekbureau wordt een op de tien jongeren op internet gepest. Ze zijn naar eigen zeggen slachtoffer van laster en roddel, en soms chantage en bedreiging.

Vragen
Volgens Goossens is het probleem met pestcijfers dat er verschillende manieren zijn om het fenomeen te onderzoeken. ‘Je kunt bijvoorbeeld kinderen vragen of ze gepest worden, klasgenoten vragen of er kinderen in de klas gepest worden of zelf observaties houden. Maar de uitkomst is altijd anders’, zegt Goossens.

Onzeker
Volgens de onderzoeker zullen kinderen eerder zelf aangeven dat ze gepest worden, met als gevolg een grote onzekerheidsmarge. Om klasgenoten over elkaar te bevragen levert volgens hem betrouwbaarder cijfers op. ‘Maar daarmee loop je weer het risico dat niet-zichtbaar pestgedrag zoals roddelen of buitensluiten, niet aan het licht komt’, zegt Goossens. ‘Je blijft dus altijd vissen.’

Interventie
In plaats van te onderzoeken hoe vaak pesten voorkomt, kijkt Goossens liever naar methodes om het pesten te bestrijden. ‘In het geval van cyberpesten bestaan er hele goede interventieprogramma’s die online pesten tegengaan. In Nederland zijn deze nog niet beschikbaar, maar in het buitenland wel.’ Zo hoopt Goossens dat een Belgisch initiatief, met de naam Friendly ATTAC, op den duur ook in Nederland voet aan de grond krijgt.

Bron: Kinderopvangtotaal.nl

Tip! Download gratis onze folders met tips tegen pesten.

‘Onderwijs in de gevarenzone’

Gepubliceerd op: 12-08-2013 om 06:29

Te weinig leraren, volle klassen en vieze panden. Daar krijgen basisschoolleerlingen mee te maken, nu de vakantie is afgelopen en de scholen in het zuiden weer beginnen. Dat schrijft De Telegraaf. Werkgevers- en werknemersorganisaties in het onderwijs spreken van het meest ‘dramatische’ schooljaar als direct effect op de bezuinigingen. Lees het hele artikel.

Vragen over het onderwijs van uw kind? Bel gratis onze informatie- en adviesdienst 0800 5010 (elke schooldag tussen 10.00 en 15.00 uur bereikbaar). Of stel uw vraag via www.5010vooroudersoveronderwijs.nl.