Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

Pilot tweetalig primair onderwijs

Aangemaakt op: 11-07-2013 om 09:57 , Laatste wijziging: 05-09-2013 om 15:46

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft aangekondigd een pilot tweetalig primair onderwijs (tpo) te starten. Deze pilot zal het Europees Platform – internationaliseren in onderwijs uitvoeren in samenwerking met 20 basisscholen, een aantal expertisecentra en taalwetenschappers.

Een dergelijke pilot past bij de sterke groei van vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto), waarbij basisscholen een uur per week een vreemde taal aanbieden vanaf groep 1 (zie kader). Deze trend zet zich voort in een toenemende vraag naar onderwijs dat nog een stap verder gaat dan vvto. Dit leidt tot tweetalig primair onderwijs, waarbij 30% tot 50% van het onderwijs in het Engels plaatsvindt. Het tpo vult daarmee het gat voor ouders die hun kind wel meer talenonderwijs en een internationale oriëntatie willen meegeven, maar die niet in aanmerking komen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs (igbo). Daar wordt 90% van de lessen in het Engels gegeven.

Waarom een pilot tpo?
Onze samenleving internationaliseert in toenemende mate en stelt steeds hogere eisen aan de vaardigheid in moderne vreemde talen en met name het Engels. De overtuiging groeit dat het aanleren van Engels zo vroeg mogelijk moet worden gestart. Dit blijkt onder andere uit de sterke groei van vvto: van 40 basisscholen in 2003 naar bijna 1.000 in 2013. Vanwege deze groei heeft staatssecretaris Dekker van Onderwijs vandaag een plan van aanpak aangeboden aan de Tweede Kamer, waarmee hij het Engels op basisscholen wil verbeteren en versterken. Met dit plan wil hij meer ruimte bieden aan vroeg vreemdetalenonderwijs. De pilot tpo is hier een onderdeel van. Staatssecretaris Dekker biedt zijn plan van aanpak in 2 stappen aan. De bekendmaking van deze pilot is de eerste stap. De tweede stap is het verbeteren van de kwaliteit van de Engelse les en de aansluiting met het voortgezet onderwijs. Hij zal deze vervolgstap in de komende maanden zetten.

Doelen pilot tpo
De pilot tweetalig primair onderwijs heeft als doel om met maximaal 20 basisscholen kwalitatief hoogwaardig tpo te ontwikkelen en te onderzoeken. Hierbij zal onder andere gewerkt worden aan:

  • een leerplan van groep 1 t/m 8;
  • einddoelen voor groep 8-leerlingen;
  • een competentieprofiel voor leerkrachten;
  • een kwaliteitsborgingsysteem;
  • doorlopende leerlijn naar het voortgezet onderwijs.

De pilot duurt 5 jaar en start in schooljaar 2014-2015. Op woensdag 11 september 2013 is er een informatiemiddag voor geïnteresseerde scholen. De selectieprocedure start daarna.

Meer informatie is te vinden op www.europeesplatform.nl/vvto.

Wat is vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)?
Basisscholen die vvto aanbieden geven 1 uur per week les in Engels, Duits, Frans of Spaans in alle groepen. Op dit moment zijn dat er bijna 1.000, een sterke groei, als je kijkt naar het jaar 2003 toen er 40 vvto-scholen waren. De meeste scholen kiezen voor het Engels en in Friesland bieden momenteel 49 basisscholen drietalig onderwijs aan met Nederlands, Fries en Engels.

De Engelse vvto-lessen gebeuren in de onderbouw spelenderwijs, onder andere door het voorlezen van verhalen, Engelse liedjes te zingen en spellen en activiteiten in het Engels te doen. De meeste leerkrachten verspreiden de Engelse lessen over de week door hier 15 minuten per dag aandacht aan te besteden. Juist door deze frequente herhaling onthouden de kinderen de taal goed.

Vanaf groep 5 gaan de leerlingen ook Engelse boekjes lezen en wordt er aandacht besteed aan schrijven, bijvoorbeeld door een samenwerkingsproject met een school in het buitenland te doen. Toch blijft spreekvaardigheid het belangrijkste doel in het basisonderwijs, omdat de leeftijd van de kinderen daar het meest geschikt voor is. Engels kan ook goed in combinatie met andere (creatieve) vakken aangeboden worden, bijvoorbeeld bij kunstvakken, muziek, ict, wereldburgerschap, aardrijkskunde of een internationaal project.

Reacties