Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

Pleegouders krijgen meer rechten

Aangemaakt op: 04-07-2013 om 10:33 , Laatste wijziging: 05-09-2013 om 15:48

Hulpverleners moeten voortaan pleegouders betrekken bij hun hulpverleningsplannen voor pleegkinderen. Voor onderdelen van het plan die betrekking hebben op de pleegzorg krijgen pleegouders instemmingsrecht. Dat staat in de Wet verbetering positie pleegouders, die op 1 juli in werking trad.

Pleegouders krijgen het recht een vertrouwenspersoon in te schakelen bij problemen met een pleegzorginstelling of bureau jeugdzorg. Verder krijgt elke pleegzorginstelling een pleegouderraad met formele zeggenschap.

Pleegouders hebben vanaf 1 juli recht op alle informatie die nodig is voor een goede opvoeding en verzorging van het kind. Het kan bijvoorbeeld gaan om informatie over een ernstig trauma of over allergie├źn.

Nederland telde in 2012 ruim 16 duizend pleeggezinnen. Bijna 21 duizend kinderen woonden vorig jaar voor kortere of langere tijd in een pleeggezin.

Bron: Nieuwsbrief Jeugd

Reacties