Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

Passend onderwijs risico voor basisonderwijs

Aangemaakt op: 04-07-2013 om 10:35 , Laatste wijziging: 05-09-2013 om 15:47

In het basisonderwijs heerst een wankel evenwicht door druk op personeel en financiën, waardoor de situatie voor het invoeren van passend onderwijs niet ideaal is. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een rapport dat op 2 juli is gepubliceerd.

De financiële gezondheid van de basisscholen is de afgelopen jaren afgenomen. Een op de vijf schoolbesturen heeft geen financiële buffer meer of zelfs schulden. Ook de personele ontwikkeling is zorgwekkend. Opleiding en ondersteuning van leerkrachten zijn vaak niet voldoende, waardoor ze moeilijker tegemoet kunnen komen aan de leerbehoefte van alle leerlingen in een klas. Er zijn bijvoorbeeld al veel onderwijsassistenten en remedial teachers ontslagen.

Het ministerie van OCW wil van basisscholen ook een hogere leeropbrengst, die wordt gemeten via de taal- en rekenprestaties. Volgens de Rekenkamer bestaat het risico dat scholen kinderen die extra ondersteuning nodig hebben niet aannemen, omdat ze van hen lagere leeropbrengsten verwachten.

Bron: Nieuwsbrief Jeugd

Reacties