Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

Ouders en school partners bij invulling passend onderwijs

Aangemaakt op: 27-06-2013 om 09:54 , Laatste wijziging: 18-07-2013 om 10:47

Ouders en school moeten partners zijn bij de invulling van passend onderwijs. Dat vindt Dik Berkhout, jurist en beleidsmedewerker bij belangenorganisatie OUDERS VAN WAARDE en jurist bij Judion. Hij zet zich ook in voor informatiepunt 5010. Berkhout pleit voor een laagdrempelige geschillenregeling die bindende uitspraken doet.

Ouders moeten voor hun rechten kunnen opkomen
“Ouders hebben een zwakke positie op het gebied van onderwijs. Wij vinden dat ze voor hun rechten moeten kunnen opkomen”, zegt Berkhout. “Vanuit OUDERS VAN WAARDE onderscheiden we 3 stappen in de ondersteuning van ouders. Allereerst streven we naar goede algemene ondersteuning vanuit de school en het samenwerkingsverband. Komen ouders en school er samen niet uit, dan kunnen onderwijsconsulenten als onafhankelijke deskundigen uitkomst bieden. Levert ook dat niet het gewenste resultaat op? Dan pleit ik voor een laagdrempelige geschillenregeling die voor scholen bindende uitspraken doet.”

Geschillencommissie passend onderwijs
In de Wet passend onderwijs is vastgelegd dat er een geschillencommissie passend onderwijs komt. De geschillencommissie oordeelt bij geschillen over de toelating van leerlingen met extra ondersteuning, verwijdering van leerlingen en over het ontwikkelingsperspectief. De geschillencommissie brengt een oordeel uit aan het bevoegd gezag. Berkhout: “De uitspraak van de commissie is zoals de regeling nu is uitgewerkt niet bindend. Dat vind ik jammer, want dat is juist de bedoeling van een geschillencommissie. Als scholen het advies van de geschillencommissie nu niet opvolgen, moeten ouders een gerechtelijke procedure starten. Dat kan jaren duren, terwijl ouders gewoon de beste oplossing voor hun kind willen.” De ouderorganisaties hebben dan ook in een gezamenlijke reactie op de AMvB aangegeven dat ze graag zouden zien dat de uitspraak van de geschillencommissie bindend wordt. Scholen zijn dan verplicht zich eraan te houden, tenzij ze een oordeel van de rechter vragen. Het is nog niet bekend of de bevoegdheden van de geschillencommissie naar aanleiding hiervan worden aangepast.

Ouders tijdig betrekken
Het informatiepunt 5010 krijgt van ouders nog niet veel specifieke vragen over passend onderwijs. “Ouders stellen vooral vragen over wat ze precies van de school mogen verlangen”, vertelt Berkhout. “Bijvoorbeeld welke maatregelen een school precies moet nemen voor hun kind met een rugzakje of wie het onderzoek naar dyslexie moet betalen. Deze vragen zullen we straks met passend onderwijs nog steeds krijgen.” Om ouders bij passend onderwijs te betrekken, adviseert Berkhout samenwerkingsverbanden om medezeggenschapsraden (MR’en) tijdig te informeren. “MR’en mogen tenslotte via de ondersteuningsplanraad meebeslissen over het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.” Volgens Berkhout is het nog wat vroeg om álle ouders actief te betrekken bij passend onderwijs. “Samenwerkingsverbanden zijn nu nog heel druk met de bestuurlijke inrichting en hebben op veel praktische vragen nog geen antwoord. Dat leidt alleen maar tot extra onduidelijkheid bij ouders. Zodra de invoering van passend onderwijs dichterbij komt, is het wel belangrijk om ouderavonden te organiseren en vragen te beantwoorden. Dat kan in samenwerking met de ouderraad of MR. OUDERS VAN WAARDE ondersteunt daar graag bij.”

Bron: Passendonderwijs.nl

Reacties