Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

OUDERS VAN WAARDE: overdoen examens onacceptabel!

Aangemaakt op: 11-06-2013 om 08:53 , Laatste wijziging: 10-07-2013 om 09:42

Ouders en leerlingen kunnen naar de rechter stappen

Ouderorganisatie OUDERS VAN WAARDE vindt het overdoen van examens als resultaat van de diefstal van examenopgaven op de Rotterdamse school IBN Ghaldoen onacceptabel. Het treft leerlingen die part noch deel hebben aan het probleem. Een enkele daad van een inbrekende leerling zou honderdduizenden examenkandidaten treffen. Dat kan je niet maken ten opzichte van de leerlingen die hard hebben gewerkt voor hun examens en te goeder trouw hebben deelgenomen. In Nederland word je voor onschuldig gehouden totdat het tegendeel wordt bewezen. Dat principe geldt ook voor examencolleges.

OUDERS VAN WAARDE denkt ook dat leerlingen en hun ouders sterk staan mochten ze de zaak voor de rechter brengen. In feite hebben leerlingen een individuele rechtsverhouding tot de staat bij het afnemen van examens. Laat de staat dan wel het College voor de Examens dan eerst bewijzen dat er bij individuele leerlingen voorwetenschap was. Ouders en leerlingen zouden schadeclaims kunnen overwegen als het College voor de Examens niets kan bewijzen maar toch examenresultaten ongeldig verklaart.

Iets anders was de situatie bij het examen Frans dat werd uitgesteld. Daar werd vooraf ingegrepen en werd een acceptabele oplossing gevonden door het examen enkele dagen later te laten plaatsvinden. Nu gaat het om al afgenomen examens.

Ook voor het systeem als zodanig zou een dergelijk besluit desastreus zijn. Een enkele persoon kan dan 300.000 anderen duperen door in te breken in een school. Dat is vragen om problemen.

Reacties