Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

Modelreglement en -statuut voor ondersteuningsplanraad

Aangemaakt op: 10-06-2013 om 07:56 , Laatste wijziging: 10-07-2013 om 09:44

Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs heeft modellen ontwikkeld voor de medezeggenschap van het samenwerkingsverband passend onderwijs. Dat is gebeurd in samenwerking met de PO-Raad en VO-raad. De modelstatuten en reglementen vormen de basis voor de nieuwe ondersteuningsplanraad.

De oprichting van de ondersteuningsplanraden begint nu vorm te krijgen. Het reglement en statuut regelen belangrijke onderdelen van de ondersteuningsplanraad, waaronder de omvang en invulling van de raad. Een zorgvuldig proces waarbij MR-leden, ouders (voor VO ook leerlingen) en personeelseden zijn betrokken, is daarvoor essentieel.

Het steunpunt heeft ook een handreiking geschreven voor de oprichting van de ondersteuningsplanraad. Samen met de modellen voor reglement ondersteuningsplanraad, statuut medezeggenschap en huishoudelijk reglement is dit een pakket waarmee binnen het samenwerkingsverband de medezeggenschap kan worden vormgegeven.

De volgende modellen / handreiking / voorbeelden zijn beschikbaar:

Voor vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van het steunpunt, via het gratis telefoonnummer 0800 – 2700 400 of via de website.

Reacties