Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

De Vreedzame School goed voor klimaat op school

Aangemaakt op: 06-06-2013 om 07:00 , Laatste wijziging: 10-07-2013 om 09:45

Het programma De Vreedzame School is goed voor het schoolklimaat en het conflictoplossend vermogen van leerlingen. Dat blijkt uit het evaluatieonderzoek van Leo Pauw, waarop hij 12 juni promoveert aan de Universiteit Utrecht.

De Vreedzame School is een programma voor alle groepen van het basisonderwijs om sociale competenties en democratisch burgerschap te bevorderen. Het is bedoeld om kinderen verantwoordelijkheid te leren dragen voor het sociale klimaat in de groep.

De Vreedzame School heeft een positieve invloed op het schoolklimaat en op het gedrag van leerlingen. Ook is er een breed draagvlak onder onderwijzend personeel en leerlingen. Het programma is op ruim vijfhonderd scholen ingevoerd en wordt door de meeste scholen al langer gebruikt.

Van verbreding naar de wijk is beduidend minder sprake, blijkt uit het onderzoek. Het programma zou ook ouders en de gemeenschap moeten betrekken, stelt Pauw.

Bron: Nieuwsbrief Jeugd

Reacties