Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

Archief - juni 2013

Ouders en school partners bij invulling passend onderwijs

Gepubliceerd op: 27-06-2013 om 09:54

Ouders en school moeten partners zijn bij de invulling van passend onderwijs. Dat vindt Dik Berkhout, jurist en beleidsmedewerker bij belangenorganisatie OUDERS VAN WAARDE en jurist bij Judion. Hij zet zich ook in voor informatiepunt 5010. Berkhout pleit voor een laagdrempelige geschillenregeling die bindende uitspraken doet.
Lees verder

Arbeidsdeelname ouders met jonge kinderen daalt

Gepubliceerd op: 20-06-2013 om 12:32

Ouders met jonge kinderen zijn minder gaan werken, zo blijkt uit kwartaalcijfers van 2013 vergeleken met 2012. De arbeidsparticipatie van moeders met een kind tussen de 0 en 12 jaar daalde van 71,5 naar 70,4 procent. Die van vaders met jonge kinderen daalde van 93,2 naar 91,2 procent. Dit staat in een brief van minister Lodewijk Asscher.
Lees verder

Alcoholgebruik jongere hangt af van omgevingsfactoren

Gepubliceerd op: 20-06-2013 om 06:56

Of jongeren vroeg alcohol of drugs gebruiken en zich ontwikkelen tot probleemgebruiker, is afhankelijk van een ingewikkeld samenspel van factoren, zo blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker instituut.

Ida Linse vergeleek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in 25 Europese landen, in opdracht van de Europese Commissie. Alcoholgebruik en probleemdrinken vormen een toenemend probleem in Europese landen. Risicofactoren zijn bijvoorbeeld delinquente vrienden en chaotische buurten, terwijl ouderlijke supervisie, school en zelfcontrole beschermend werken.
Lees verder

OUDERS VAN WAARDE voorspelt nog grotere juridisering onderwijs

Gepubliceerd op: 17-06-2013 om 08:10

Claimcultuur op scholen: OUDERS VAN WAARDE voorspelt nog grotere juridisering onderwijs

OUDERS VAN WAARDE, de grootste ouderorganisatie van Nederland, vreest een nog grotere juridisering binnen het onderwijs nu de staatssecretaris heeft besloten 5010, de adviesdienst voor ouders, uit de lucht te halen en alle subsidies voor de ouderorganisaties te beëindigen.  
Lees verder

Gebruik kinderopvang daalt flink

Gepubliceerd op: 13-06-2013 om 08:05

Het gebruik van kinderopvangtoeslag is in het eerste kwartaal van 2013 gedaald met 10 procent ten opzichte van het gemiddelde van 2012. Dat schreef minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken op 7 juni in een brief aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Scholen kiezen zelf aanpak pesten

Gepubliceerd op: 13-06-2013 om 07:57

Resultaat van het kamerdebat met staatssecretaris Sander Dekker van OCW over het ‘Plan van aanpak tegen pesten in het onderwijs’ is dat scholen zelf een plan van aanpak tegen pesten mogen kiezen. Zo kunnen ze een aanpak kiezen die het best past bij hun specifieke situatie en veiligheidsbeleid.

In maart kondigden Dekker en Kinderombudsman Marc Dullaert aan dat ze scholen willen verplichten pesten aan te pakken.
Lees verder

OUDERS VAN WAARDE: overdoen examens onacceptabel!

Gepubliceerd op: 11-06-2013 om 08:53

Ouders en leerlingen kunnen naar de rechter stappen

Ouderorganisatie OUDERS VAN WAARDE vindt het overdoen van examens als resultaat van de diefstal van examenopgaven op de Rotterdamse school IBN Ghaldoen onacceptabel. Het treft leerlingen die part noch deel hebben aan het probleem. Een enkele daad van een inbrekende leerling zou honderdduizenden examenkandidaten treffen. Dat kan je niet maken ten opzichte van de leerlingen die hard hebben gewerkt voor hun examens en te goeder trouw hebben deelgenomen. In Nederland word je voor onschuldig gehouden totdat het tegendeel wordt bewezen. Dat principe geldt ook voor examencolleges.
Lees verder

Informatie- en adviesdienst 5010 moet sluiten

Gepubliceerd op: 10-06-2013 om 14:13

Informatie- en adviesdienst 5010 moet sluiten  5010 moet sluiten als het aan de minister van Onderwijs ligt. De Minister maakt in de brief d.d. 30 mei 2013 bekend dat ze de landelijke ouderorganisaties per 1 januari 2014 geen subsidie meer verleent. Naast alle werkzaamheden die de ouderorganisaties nu uitvoeren ter ondersteuning van de positie van de ouders in de school, betekent dit ook het einde van 5010.
Lees verder

Samenwerken aan passend onderwijs

Gepubliceerd op: 10-06-2013 om 08:04

`Samenwerken aan passend onderwijs´. Lees de brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de medezeggenschapsraden over hun adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel.

Modelreglement en -statuut voor ondersteuningsplanraad

Gepubliceerd op: 10-06-2013 om 07:56

Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs heeft modellen ontwikkeld voor de medezeggenschap van het samenwerkingsverband passend onderwijs. Dat is gebeurd in samenwerking met de PO-Raad en VO-raad. De modelstatuten en reglementen vormen de basis voor de nieuwe ondersteuningsplanraad.
Lees verder