Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

Archief - mei 2013

Landelijke campagne ‘Ieder kind in een gezin!’

Gepubliceerd op: 30-05-2013 om 07:17

Kinderen die niet bij hun biologische ouders kunnen wonen, verdienen een plek in een vervangende gezinssituatie zoals een pleeggezin of gezinshuis. Dat is de boodschap van de landelijke campagne ‘Ieder kind in een gezin!’ van de Alliantie Kind in Gezin, die van 27 tot 31 mei duurt.
Lees verder

Ouders probleemgezin verplicht psychologisch testen

Gepubliceerd op: 30-05-2013 om 07:16

Onwillige ouders in probleemgezinnen zouden verplicht een psychologisch onderzoek moeten ondergaan. Dat stelde Jan-Dirk Sprokkereef, bestuurder van Bureau Jeugdzorg Utrecht en vicevoorzitter van Jeugdzorg Nederland, op 24 mei in NRC Handelsblad.
Lees verder

Handreiking moet samenwerking bij adoptie verbeteren

Gepubliceerd op: 30-05-2013 om 07:12

Er komt een handreiking Adoptie om de samenwerking tussen de reguliere jeugdgezondheidszorg, in adoptie gespecialiseerde kinderartsen en de gespecialiseerde adoptienazorg te bevorderen. Dat staat in de brief die staatssecretaris Martin van Rijn van VWS op 28 mei naar de Tweede Kamer stuurde.
Lees verder

Lespakket over Amber Alert

Gepubliceerd op: 29-05-2013 om 07:08

Om het bereik van het landelijke opsporingssysteem, Amber Alert, te verbreden gaat de politie Ambert Alert-lespakketten naar scholen versturen. Basisscholen zullen een lespakket ontvangen dat leerlingen moet informeren over hoe ze moeten handelen als opnieuw een Amber Alert wordt uitgegeven. Dit meldt NOS.nl.
Lees verder

Maak onderwijs op maat mogelijk voor duizenden thuiszittende kinderen

Gepubliceerd op: 27-05-2013 om 10:27

Kinderen, die extra zorg nodig hebben, moeten onderwijs op maat kunnen krijgen. Daarvoor pleit Kinderombudsman Marc Dullaert in zijn onderzoek naar thuiszitters en het recht op onderwijs. De Kinderombudsman concludeert dat er in het onderwijs een omslag moet worden gemaakt van leerplicht naar leerrecht. Dullaert: “De overheid, scholen en leerplichtambtenaren moeten het kind centraal zetten en hier gezamenlijk afspraken over maken in een thuiszittersakkoord. Alleen dan kunnen alle kinderen in Nederland het onderwijs krijgen, waar zij recht op hebben.”


Lees verder

Laat scholen zelf antipestprogramma kiezen

Gepubliceerd op: 23-05-2013 om 07:48

De overheid moet scholen niet voorschrijven welke pestprogramma’s zij mogen gebruiken. Daarvoor pleiten de onderwijsorganisaties PO-Raad en VO-raad in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.


Lees verder

VNG: Geef peuters recht op gratis opvang

Gepubliceerd op: 16-05-2013 om 07:03

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert het kabinet peuters het recht te geven op enkele dagdelen gratis opvang in een voorschoolse voorziening. Uiteindelijk moet opvang en onderwijs een basisvoorziening zijn voor alle 12-minners, aldus de VNG.
Lees verder

Bezuinigingen op sport nadelig voor arme kinderen

Gepubliceerd op: 16-05-2013 om 07:01

Vooral kinderen uit gezinnen die rond de armoedegrens leven, worden getroffen door de gemeentelijke bezuinigingen op sport. Dat stelt Monique Maks, directeur van het Jeugdsportfonds Nederland.
Lees verder

Kwart van leerlingen VO wordt gepest

Gepubliceerd op: 15-05-2013 om 13:02

Bijna een kwart van de leerlingen op het voortgezet onderwijs in Noord Holland Noord is afgelopen jaar slachtoffer geweest van pesten, buitensluiten of discriminatie.
Lees verder

Russische kinderopvang in Apeldoorn

Gepubliceerd op: 15-05-2013 om 07:38

In Apeldoorn kunnen kinderen vanaf september naar een Russische peuterspeelzaal en kleuterschool, Centrum Mozaika. Dit meldt de website van deStentor.
Lees verder