Let op! Om het gebruiksgemak van de website te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies.

Vooral digitaal pesten neemt toe in basisonderwijs

Aangemaakt op: 07-03-2013 om 08:46 , Laatste wijziging: 10-07-2013 om 10:26

Digitaal pesten is sinds 2008 verdubbeld in de bovenbouw van het basisonderwijs. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek naar pesten door onderzoeksbureau School & Innovatie Groep.

Gemiddeld 9 procent van de basisschoolkinderen werd in 2012 dagelijks of wekelijks gepest, in 2008 was dat 8 procent. Van de gepeste kinderen werd 18 procent digitaal gepest, tegen 9 in 2008. Het percentage kinderen dat zelf zegt te pesten, is gezakt van 3,8 in 2008 naar 2,7 in 2012.

De kinderen hebben vooral last van mentaal pestgedrag, zoals de schuld krijgen van iets dat je niet gedaan hebt of onderwerp zijn van roddels. Fysiek pestgedrag zoals schoppen en slaan komt minder voor.

Gepeste kinderen voelen zich vooral verdrietig, boos of alleen. Bijna de helft van hen reageert door weg te lopen. Ongeveer 40 procent zegt naar de leerkracht of een andere volwassene te gaan als ze worden gepest.

Aan het onderzoek hebben 87 scholen en zo’n 10.000 kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs meegedaan.

Bron: Nieuwsbrief Jeugd

Tip! Download gratis de folder ‘Tien tips tegen digitaal pesten’ van OUDERS VAN WAARDE.

Reacties